KOL- Rehabilitering

KOL påvirker hele kroppen. Åndenød, tabt kondition og muskelmasse er ofte indledningen til en ond cirkel, der medfører yderligere inaktivitet

Træningsområdet i Lejre Kommune tilbyder et 10 ugers rehabiliteringsforløb med træning og undervisning.

Vi tilbyder plads på et af de 2 hold der oprettes - et forårs og efterårshold med plads til ca. 10 deltagere på et af træningscentrene. Der er træning 2 gange ugentligt med efterfølgende undervisning. Undervisningen vil fra gang til gang blive varetaget af forskelligt sundhedsfagligt personale med interesse og viden indenfor KOL.

Formål

 • At bedre fysisk formåen og udholdenhed
 • At bedre håndtering af åndenød
 • At opnå viden om KOL
 • At lære at udnytte den medicinske behandling bedst muligt
 • At mindske social isolation
 • At lære at leve bedst muligt med sygdommen KOL
 • At bedre håndtering af tilbagefald og hermed færre indlæggelser

Kriterier for deltagelse

 • En læge skal have stillet din KOL- diagnose
 • Du har nedsat fysisk præstationsevne
 • Du har ikke tidligere deltaget i KOL-skole, fx på sygehus
 • Du skal være motiveret for at deltage (ikke et ønske fra pårørende)
 • Du skal være motiveret for daglig gangtræning.
 • Du må ikke have et fysisk handikap eller andre konkurrerende sygdomme, som forhindrer gangtræning
 • Du må ikke have været indlagt med KOL mere end 1 gang de sidste 3 måneder.   
 • Træningen vil være individuelt tilpasset, så selvom du har ilt eller går med rollator, kan du godt være med.

Hvis vi i samarbejde med din egen læge eller sygehuslægen vurderer, at du opfylder ovenstående kriterier for deltagelse, vil du blive kaldt ind til individuel forundersøgelse og diverse tests inden du kan blive skrevet op til at deltage i KOL- Rehabilitering.