Hjerte rehabilitering

Har du en kronisk hjertesygdom har du mulighed for at deltage i et hjerterehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at leve med sygdommen og håndtere hverdagen bedst muligt.

Rehabilitering betyder egentlig ”igen duelig””, hvis man oversætter det direkte fra latin. I denne sammenhæng betyder det at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne, den bedst mulige livskvalitet og forudsætningerne for at have en god hverdag.

Formålet med tilbuddet er:
- At du får en viden om og forståelse for din hjertesygdom
- At du får inspiration og støtte til at leve bedst muligt med din sygdom
- At du forebygger forværring af din sygdom
- At du får mulighed for at møde andre med samme sygdom

Forløbet kan blandt andet indeholde:
- Træning på hold 2 gange om ugen i op til 10 uger (både inde og i naturen)
- Gruppesamtaler med sygeplejersker om livet med en hjertesygdom, medicin og bivirkninger, kost og sex og samliv.
- Gruppesamtaler med ergoterapeut om at få hverdagen til at fungere med en kronisk sygdom og om hvordan du kan sætte dig mål for livsstilsændringer
- Kostvejledning både individuelt og i grupper
- Hjælp til rygestop
- Erfaringsudveksling med andre i samme eller lignende situation

Du kan deltage hvis:
- Du af en læge har fået stillet diagnosen stabil iskæmisk hjertesygdom, hjerteklapsygdom, atrieflimmer eller hjerteinsufficiens
- Du er indstillet på at ændre dine vaner og din livsstil.

Det er gratis at deltage. Du skal tale og forstå dansk og du skal selv sørge for kørsel

Tid og sted:
Hjerterehabilitering foregår hverdage i dagtimerne på et af Lejre Kommunes tre træningscentre. Der er løbende optag til træning og kostvejledning. Gruppesamtaler og rygestopkursus afholdes forår og efterår.

Tilmelding:
Du skal have en henvisning fra din egen læge eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet. Henvisningen skal sendes elektronisk som en dynamisk kommunehenvisning til Lejre Kommune. Når vi har modtaget din henvisning kontakter forløbskoordinatoren dig pr. telefon eller brev. I finder en dato for en afklarende samtale hvor i sammen tilrettelægger dit forløb ud fra dine behov.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:
Anne Marie Andersen,
Fysioterapeut og Forløbskoordinator
Telefon: 30 78 82 88
E-mail: aman@lejre.dk