Hjerte- / diabetes - Rehabilitering

Har du en kronisk hjertesygdom eller type 2 diabetes tilbydes du et rehabiliteringsforløb, som omfatter fysisk træning, temamøder, individuel samtale med diætist og ergoterapeut

Tilbud til dig

 • Du får hjælp til at leve med sygdommen, og at håndtere hverdagen bedst muligt.
 • Tilbuddet er en del af at et forløbsprogram og kræver henvisning fra sygehus eller egen læge.

Formål

 • At du får grundlæggende viden om og forståelse for at leve med hjertesygdom eller type 2 diabetes
 • At du får inspiration og støtte til at leve med hjertesygdom eller type 2 diabetes
 • At du får afprøvet forskellige motionsformer i lokalmiljøet
 • At du får mulighed for at møde andre der lever med hjertesygdom eller type 2 diabetes

Kriterier for deltagelse

 • Du har af en læge fået stillet diagnosen iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, eller er hjerteklap-opereret
 • Du har af en læge fået stillet diagnosen type 2 diabetes
 • Lejre Kommune skal have modtaget en henvisning fra egen læge eller sygehus
 • At du ikke tidligere har deltaget i Hjerte/Diabetes Rehabilitering i Kommunalt regi

Forventninger til dig

 • At du er indstillet på at deltage (ikke alene et ønske fra andre)
 • Du skal være indstillet på at træne derhjemme en eller flere gange om ugen.
 • Du skal kunne forstå og tale dansk

Når Lejre Kommune har modtaget henvisningen, vil du blive kontaktet med henblik på planlægning af det videre forløb.

Forløb
Lejre Kommune tilbyder et 10 ugers rehabiliteringsforløb med træning ved fysioterapeut 2 gange ugentligt og fælles temamøder med sygeplejersker, ergoterapeut, kostvejleder og fysioterapeuter.

Den fysiske træning foregår på et af Lejre Kommunes træningscentre, men vil også introducere dig til træning i naturen samt til træning i lokalmiljø og foreninger i Lejre Kommune.

Der er opstart til forløbet 2 gange årligt, forår og efterår.

Du skal som udgangspunkt transportere dig selv.