Genoptræning på vores træningscentre

Hvor og hvornår foregår genoptræningen?
Din genoptræning vil som udgangspunkt foregå på et vores træningscentre, men kan også foregå fx i naturen eller dit hjem.

Genoptræningsplan fra hospitalet (Sundhedsloven § 140)
Senest tre dage efter vi har modtaget din genopræningsplan, vil du modtage et brev fra koordinator for Træningen.
Derfter vil du blive kontaktet af ergo- eller fysioterapeut.

Vederlagsfri fysioterapi (Sundhedsloven § 140a)
Hvis du har modtaget en henvisning fra egen læge eller speciallæge, og gerne vil benytte vores holdtræningstilbud, kan du kontakte Koordinator for Træningen tlf.: 20 36 80 24. 

Genoptræning efter funktionstab og vedligeholdende træning (Serviceloven § 86 stk. 1 og 2)
Når Visitation & Bestiller i Lejre Kommune har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra visitationen inden for 14 dage.

Hvordan foregår genoptræningen?
Træningen foregår primært som holdtræning. Træningen kan i nogle tilfælde foregå som individuel træning og/eller i eget hjem.
Hvis du ikke selv kan transportere dig til træningscentret så kontakt: Vistation & Bestiller tlf. 46 46 46 06.

Links til undersider