Udvidet frit sygehusvalg og sundhedsforsikring

Hvis du er blevet opereret på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg eller garantiordningen?

Privathospitalet kan udarbejde en genoptræningsplan til dig.
Bliver du derimod behandlet på et privathospital via din sundhedsforsikring eller betaler du selv for behandlingen, skal dit lokale sygehus udarbejde genoptræningsplanen. Ofte er der i din sundhedsforsikring mulighed for at få bevilget opfølgende genoptræning ved en privatpraktiserende fysioterapeut.
Spørg privathospitalet eller dit forsikringsselskab for yderligere oplysninger.
Du kan også henvende dig til Patientkontoret i Region Sjælland, tlf. nr. 70 15 50 01, hvis du har spørgsmål i den forbindelse.