Information om genoptræning

 

Genoptræning efter hospitalsbehandling

Du har ret til genoptræning, hvis du har modtaget en genoptræningsplan (Sundhedsloven § 140)

Hvis du efter hospitalsbehandling har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, kan du få en genoptræningsplan. 
På genoptræningsplanen vil det fremgå, om du skal træne på hospitalet eller i kommunen.
Genoptræningsplanen udleveres til dig og sendes til din bopælskommune.

Vederlagsfri fysioterapi (Sundhedsloven § 140a)

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er målrettet borgere med et svært fysisk handicap, og borgere med fremadskridende sygdom

For at du kan modtage vederlagsfri (gratis) fysioterapi, er der bestemte kriterier du skal opfylde.

Din egen læge eller speciallæge kan fortælle dig, om du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

Du kan som borger frit vælge, om du vil modtage vederlagsfri fysioterapi hos en privat praktiserende fysioterapeut eller i et kommunalt træningscenter.
I Lejre kommune tilbydes udelukkende holdtræning.

Har du en henvisning fra egen læge eller speciallæge, og ønsker du at gøre brug af vores tilbud, kan du henvende dig til koordinator for Træningen på tlf.: 20 36 80 24.

Udvidet frit sygehusvalg og sundhedsforsikring

Hvis du er blevet opereret på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg eller garantiordningen?

Privathospitalet kan udarbejde en genoptræningsplan til dig.
Bliver du derimod behandlet på et privathospital via din sundhedsforsikring eller betaler du selv for behandlingen, skal dit lokale sygehus udarbejde genoptræningsplanen. Ofte er der i din sundhedsforsikring mulighed for at få bevilget opfølgende genoptræning ved en privatpraktiserende fysioterapeut.
Spørg privathospitalet eller dit forsikringsselskab for yderligere oplysninger.
Du kan også henvende dig til Patientkontoret i Region Sjælland, tlf. nr. 70 15 50 01, hvis du har spørgsmål i den forbindelse.

Genoptræning ved tab af fysiske funktioner

Hvis du har brug for at vedligeholde eller styrke dine fysiske funktioner, kan du ansøge om genoptræning (Serviceloven § 86 stk. 1 og 2)

Hvis du oplever, at du har svært ved at klare dagligdagens aktiviteter fx rengøring eller indkøb, kan genoptræningen hjælpe dig til at klare opgaverne igen.

Du eller dine pårørende skal ansøge om genoptræning ved kontakte:

Visitation & Bestiller
Hvalsø Rådhus
Tlf. 46 46 46 46     

Du kan også ansøge elektronisk her.
Ansøgningsskemaet findes i boksen til højre her på siden.

Træning efter GLA:D principperne

Træningstilbuddet er til borgere (16+) med symptomer på slidgigt i knæ- og/eller hofteled. Her får du redskaber til at tackle knæ- og/eller hoftesmerter og træne hensigtsmæssigt. Læs mere på www.sundhed.dk/soft
Træning og undervisning forgår på hold. Formålet med træningen er at forbedre dit funktionsniveau og nedsætte smerter knæ- og/eller hofte. Træningsforløbet varer 6 uger, herefter skal du selv træne hjemme i 6 uger.
Du kan modtage træning, hvis du henvises af egen læge eller af hospitalet med en genoptræningsplan.
Se endvidere Lejre Kommunes pjece til borgere her: Har du artrose? Så er der et tilbud til dig.