Team Genoptræning

Træningscentrene har til formål at støtte alle borgere som har haft et funktionstab eller har modtaget en genoptræningsplan efter sygehusindlæggelse.

Det er vores mål, at du som bruger af vores træningscentre oplever, at indsatsen og grundlaget for træningen er i tråd med kommunens sundhedspolitik og kvalitetsstandarder på området.

Tilrettelæggelsen af din træning sker ud fra en faglig vurdering. Det gælder både træningsformen, hyppighed samt varighed. Medarbejderne arbejder helhedsorienteret og tværfagligt med udgangspunkt i dit individuelle behov.

Links til undersider