Træningstilbud

Genoptræning efter sundheds - og serviceloven

Frit valg på genoptræning § 140

Genoptræning efter Sundhedsloven er omfattet lovgivningen for frit valg. Derfor har du mulighed for at vælge en anden kommune, hvis denne har ledig kapacitet.
Ønsker du at gøre brug af det frie valg, så kontakt Visitation & Hjælpemidler på telefon 46 46 46 46
Borgere med behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus, har ret til et træningstilbud efter Sundhedsloven § 140.

Genoptræning efter Serviceloven § 86 stk. 1

Lejre Kommune skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke kan behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Genoptræning efter Serviceloven § 86 stk. 2

Lejre Kommune skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for dette.

Vederlagsfri fysioterapi §140a

Denne ordning er målrettet borgere med et svært, fysisk handicap, og til borgere med funktionsnedsættelse som følge af progressive lidelser. Træningen kan foregå hos såvel i en privat praktiserende fysioterapi som i et kommunalt træningscenter som holdtræning.

 

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.