Kræft- rehabilitering

Har eller har du haft kræft?

Mange oplever at livet bliver anderledes, når de får en kræftdiagnose. Der kan være mange bekymringer og problemer at forholde sig til som følge af sygdommen, behandlingen og den ændrede livssituation.

Uanset hvor du er i dit behandlingsforløb, og hvilke problemstillinger, der er størst for dig, har du mulighed for at deltage i Lejre Kommunes kræftrehabiliteringstilbud.
Rehabilitering betyder egentlig ”igen duelig””, hvis man oversætter det direkte fra latin. I denne sammenhæng betyder det at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne, den bedst mulige livskvalitet og forudsætningerne for at have en god hverdag.

Formål:
- At du får en viden om og forståelse for din sygdom
- At du får inspiration og støtte til at leve bedst muligt med/efter din sygdom
- At du får mulighed for at møde andre med samme sygdom

Forløbet kan blandt andet indeholde:
- Træning på hold 2 gange om ugen i 10 uger. Vi træner indendørs og i naturen med fokus på kondition, muskelstyrke, balance, smidighed og psykisk velbefindende.
- Gruppesamtaler med sygeplejersker om behandling, bivirkninger og senfølger og om hvad kræften har gjort ved dig som person
- Gruppesamtaler med ergoterapeut om at få hverdagen til at fungere på trods af nedsat energi, hvordan man udfylder sin rolle, når man ikke kan det, man plejer at          kunne og hvordan kan man ændre sine vaner, så man kan få plads til de aktiviteter, der giver mening
- Kostvejledning individuelt og/eller i grupper
- Gruppesamtale med sagsbehandler Liesbeth Jakobsen om sygedagpengeregler, kontakt til Jobcenter mm. Med mulighed for individuel opfølgning.
- Erfaringsudveksling med andre i samme eller lignende situation
- Besøg hos Kræftens Bekæmpelse i Roskilde

Du kan deltage hvis:
- Du har eller har haft kræft.

Det er gratis at deltage. Du skal tale og forstå dansk og du skal selv sørge for kørsel.

Tid og sted:
Hverdage i dagtimerne på Træningscenter Bøgebakken, Lejre. Der er løbende optag til træning, gruppeforløbene afholdes 2-3 gange om året.

Tilmelding:
Du skal have en henvisning fra din egen læge eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet. Henvisningen skal sendes elektronisk som en dynamisk kommunehenvisning til Lejre Kommune. Når vi har modtaget din henvisning bliver du kontaktet pr. telefon eller brev med en dato for en afklarende samtale, hvor du i samarbejde med forløbskoordinatoren tilrettelægger dit rehabiliteringsforløb ud fra dine behov.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:
Anne Marie Andersen,
Fysioterapeut og forløbskoordinator
Tlf.: 30 78 82 88, mail: aman@lejre.dk

 

 

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.