Diabetes rehabilitering

Har du type 2 diabetes har du mulighed for at deltage i et diabetesrehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at leve med sygdommen og håndtere hverdagen bedst muligt.

Rehabilitering betyder egentlig ”igen duelig””, hvis man oversætter det direkte fra latin. I denne sammenhæng betyder det at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne, den bedst mulige livskvalitet og forudsætningerne for at have en god hverdag.
Formålet med tilbuddet er at give dig viden om og forståelse for din diabetes og inspiration og støtte til at leve bedst muligt med din sygdom så du forebygger følgesygdomme og forværring af sygdommen.

Diabetesrehabilitering forgår på hold og kan blandt andet indeholde:
- Træning 2 gange om ugen i op til 10 uger (både inde og i naturen)
- Gruppesamtaler med sygeplejersker om livet med diabetes, blodsukkermåling og medicin.
- Undervisning om den diabetiske fod, komplikationer, daglig pleje og undersøgelse
- Kostvejledning både individuelt og i grupper
- Hjælp til rygestop
- Erfaringsudveksling med andre i samme eller lignende situation

Du kan deltage hvis:
- du har fået stillet diagnosen type 2 diabetes
- du er indstillet på at ændre dine vaner og din livsstil.

Det er gratis at deltage. Du skal tale og forstå dansk og du skal selv sørge for kørsel.

Folder med info om diabets rehabilitering

Tid og sted:
Diabetesrehabilitering afholdes hverdage i dagtimerne på Hvalsø Træningscenter og i naturen forskellige steder i Lejre Kommune. Forløbet varer 10 uger og afholdes forår og efterår.

Tilmelding:
Du skal have en henvisning fra din egen læge eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet. Henvisningen skal sendes elektronisk som en dynamisk kommunehenvisning til Lejre Kommune. Når vi har modtaget din henvisning kontakter forløbskoordinatoren dig pr. telefon eller brev. I finder en dato for en afklarende samtale hvor i sammen tilrettelægger dit forløb ud fra dine behov.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:
Forløbskoordinator
Anne Marie Andersen
Telefon: 30 78 82 88
Mail: aman@lejre.dk

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk