Buskørsel til genoptræning

Kørsel i forbindelse med træning efter nyligt funktionsfald:
Hvis du ikke selv kan transportere dig til træningscenteret, hjælper vi med at sørge for transport.

Kørsel i forbindelse med træning/vedligeholdende træning:
Hvis du ikke selv kan transportere dig til træningscenteret, hjælper vi med at sørge for transport.

Kørsel til træning/vedligeholdende træning:
Der er egenbetaling på 35 kr. retur.  
Beløbet trækkes over din pension én gang om måneden.
Ved evt. spørgsmål ring til Visitation@Bestiller tlf.: 4646 4646

Kørsel til genoptræning:
Det er gratis når du har en genoptræningsplan.
Ved evt. spørgsmål ring til koordinator tlf.: 2036 8024