Tandlæge, læge og medicin

Tandlæge

Du bestemmer selv, hvem du ønsker som tandlæge, og kan beholde den sædvanlige tandlæge eller vælge en anden tættere på dit ældre- eller plejecenter. Beboere fra andre kommuner må påregne tandlægeskift. Du betaler selv for transport frem og tilbage.

Omsorgstandplejen

Du har mulighed for at blive visiteret til besøg og behandling af omsorgstandplejen hvis du pga. af dit helbred ikke kan gå
hos en almindelig tandlæge eller du er stole- eller sengeliggende.
Du kan ansøge om omsorgstandplejevia ansøgningsskemaet der findes på www.lejre.dk eller rekvireres ved at kontakte Visitation & Bestiller tlf. 4646 4646.Der er en egenbetaling efter fastsatte regler.

Læge

Du kan beholde din sædvanlige læge. Beboere fra andre kommuner må påregne lægeskift.
Vi tilstræber at holde et møde med din læge indenfor den 1. måned efter indflytning mhp. et fremtidigt samarbejde.

Medicin

Den medicin, du plejer at få, skal medbringes. Vi er behjælpelige med bestilling af medicin. Apoteket leverer til Hvalsø Ældrecenter. Du betaler via PBS (inkl. leverings-
gebyr). I det omfang det er muligt, vil medicinen blive dosisdispenseret på apoteket mod et gebyr.