Kontakt og Info

Her er en oversigt med kontakt / tlf. numre til gruppeledere på ældre- og plejecentrene, ældreråd samt foldere og pjecer til ud print.

Kontaktoplysninger

Gruppeledere - Hvalsø Ældrecenter

Britt N. Pedersen - telefon: 30 78 81 44 - mail: brpe@lejre.dk

Gruppeledere - Bøgebakken

Yvonne Herzberg - telefon: 24 96 11 40 - mail: vher@lejre.dk

Gruppeledere - Ammershøj

Britta Larsen - telefon: 60 10 04 35 - mail: brla@lejre.dk

Inge Mortensen - telefon: 60 10 04 36 - mail: inmo@lejre.dk

Ældrerådet

Ældrerådet har en rådgivende funktion i forbindelse med udformningen og tilrettelæggelsen af kommunens politik på ældreområdet. Læse mere her