Omsorgs- og specialtandpleje

Vi tilbyder omsorgstandpleje (visiteret til) og specialtandpleje (forebyggende og vedligeholdende tandpleje). Mere information herunder.

 

 

Omsorgstandpleje

Hvis du bor i plejebolig eller modtager varig hjemmehjælp kan du gøre brug af Omsorgstandplejen.

Du kan ikke selv tilmelde dig omsorgstandpleje, men skal visiteres af en visitator eller personalet ved din plejebolig. Når du modtager Omsorgstandpleje kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra Den Offentlige Sygesikring.

Det koster 530 kr. årligt i 2019, at være tilmeldt Omsorgstandplejen uanset dit behandlingsbehov. Beløbet reguleres en gang om året.

Omsorgstandpleje er et tilbud til voksne, som på grund af vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke er i stand til at benytte de almindelige tilbud om tandpleje. Og der er mulighed for at få tilsyn og behandling af omsorgstandplejen, der kommer til de tre plejecentre 2 gange årligt.  

Tandplejen giver kun behandlinger, som du selv kan overkomme og have gavn af.
Ved at sikre den bedst mulige tyggeevne er det hensigten at undgå smertefulde tilstande i mundhulen.
Regelmæssig undersøgelsen af tænder, mundhule og proteser kan forebygge tandsygdomme og lidelser i munden. Samt vejledning og støtte til din daglige tandbørstning.


Ansøgning om omsorgstandpleje efter § 131    Du kan åbne ansøgnings skemaet direkte her fra siden og skrive direkte i det. Gem det som PDF fil og videre sende skemaet via Nem Id, digital post til Visitation & Bestiller  

Visitation

For at kunne modtage dette tilbud skal du visiteres til omsorgstandpleje ellers skal du fortsætte hos din tidligere tandlæge eller vælge anden tandlæge.

Service - generelt til ældre/seniorer
Såfremt du ønsker at vide med om omsorgstandpleje eller tandpleje og tandhygiejne generelt kan vi henvise til følgende hjemmeside: https://omsorgstandpleje.org/

Specialtandplejen

Specialtandplejen undersøger og behandler tænder og proteser regelmæssigt. Tandrensning. Reparation af fyldninger og protesekorrektioner.

Specialtandplejen

  • Specialtandplejen undersøger og behandler tænder og proteser regelmæssigt og efter behov. Der tilbydes også undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt.

  • Behandlingen skal afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder, samt vedligeholde tyggefunktionen. Specialtandplejen undersøger tænderne, tandrensning, fyldninger og protesekorrektioner. Større behandlinger som kroner, broer og implantatbehandling kan tilbydes, så frem borgerens almene tilstand og hygiejne er velegnet.

    Hvem kan henvises

  • Specialtandpleje henvender sig til borgere med udviklingshæmning, autisme eller en kronisk psykiatrisk lidelse (psykose) som gør det vanskeligt eller umuligt at benytte tandpleje hos praktiserende tandlæge.

  • Der modtages ikke henvisning pga. tandlægeangst, medmindre den henviste tillige lider af en langvarig og alvorlig psykisk lidelse (psykose) eller en vidtgående udviklingsforstyrrelse. Det forudsættes, at man har en funktionsnedsættelse, der gør at man er afhængig af andres hjælp. Det vil således sige, at funktionsnedsættelsen er så betragtelig at man kan oppebære offentlig pension, selv om dette i sig selv ikke er en tilstrækkelig forudsætning.

  • Dog kan indlagte psykiatriske syge, som midlertidigt har en alvorlig funktionsnedsættelse, henvises til nødbehandling eller anden begrænset behandling 

       Hvem kan henvise

  • Afdelingslederen ved det bo- eller behandlingstilbud borgeren er tilknyttet kan visitere til specialtandplejen. Det kan være det ledende personale ved et socialpædagogisk bo- eller dagtilbud, læger og sygeplejersker. Praktiserende læger eller tandlæger kan ikke henvise til specialtandplejen, ligesom økonomisk motiverede henvisninger ikke modtages. Henvisning fra praktiserende speciallæge i psykiatri modtages såfremt henvisningen er motiveret

  • Tilbuddet omfatter behandling og forebyggelse, som det er realistisk at gennemføre
  • Der tilbydes også behandling i helbedøvelse

Henvisning til specialtandpleje efter § 133.  Du kan åbne ansøgnings skemaet direkte her fra siden og skrive direkte i det. Gemmen det som PDF fil og videre sende skemaet via Nem Id, digital post til: visitationoghjaelpemidler@lejre.dk

Udgifter

Der er knyttet en egenbetaling til tilbuddet vedr. specialtandpleje på  kr. 1975,-. i 2019 tal.

Service og formation generelt til ældre/seniorer

Såfremt du ønsker at vide med om omsorgstandpleje eller tandpleje og tandhygiejne generelt til ældre / seniorer kan vi henvise til følgende hjemmeside: www.omsorgstandpleje.org

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.