Indkøbsordning

Her kan du få hjælp til indkøb af dagligvare, skrive indkøbsliste og sætte dine varer på plads.

Hvis du midlertidigt eller varigt, har meget vanskeligt ved, eller ikke er i stand til, at klare indkøb af dagligvare, skrive indkøbsliste og sætte varer på plads, kan du være berettiget til at få hjælp til indkøb gennem Lejre Kommune

Når du ansøger om hjælp, vil du blive besøgt af en visitator mhp. et besøg hvor i sammen afdækker dit behov og dine muligheder for selv at deltage i opgaveløsningen.  Såfremt du bliver bevilget indkøbsordning, vil du få udleveret materiale fra vores leverandører, da du som borger har frit valg af leverandør til praktiske ydelser.

Du kan bevilges indkøb ugentlig eller hver anden uge afhængig af dit behov. Du betaler selv for varerne, men udbringningen dækkes af Lejre Kommune.

De to godkendte leverandører du kan vælge imellem er:

  Egebjerg 
  Købmandsgård A/S

  Intervare   A/S

   I samarbejde med 
   Super Brugsen

  Banemarksvej 58,
  2605 Brøndby

 Tlf.: 70 25 88 88
 Mail: 
 info@egebjergkobmandsgaard.dk
 www.egebjergkobmandsgaard.dk

  Tlf.: 70 27 72 33
  Mail:
  support@intervare.dk
  www.intervare.dk

Ansøgning om indkøbshjælp

Når du har ansøgt om hjælp udarbejder visitatoren, efter besøget i dit hjem, en skriftlig afgørelse om omfanget af, og formålet med, hjælpen ud fra Lejre Kommunes kvalitetsstandarder.

Afgørelsen revurderes min. hvert 3. år og såfremt dit behov for hjælp ændrer sig, er du forpligtiget til at meddele dette til Visitation & Hjælpemidler
Du er altid velkommen til at kontakte Visitation & Hjælpemidler, hvis du har spørgsmål vedrørende tildelingen af hjælpen.

Klagemuligheder

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal klagen inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen sendes til Visitation & Hjælpemidler. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke kan ændres, sendes klagen videre.