Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering tager udgangspunkt i at støtte og motiverer dig til at deltage aktivt i hverdagsaktiviteter

Hjemmetræning er en ny måde at samarbejde med dig på
Hjemmetræning er en målrettet indsats. Du får støtte til, gennem træning, helt eller delvist, igen selv at kunne klare dine daglige gøremål. Det kan for eksempel være at gøre rent, købe ind, vaske tøj, gå i bad, og tage tøj på.

Hvem tilbydes hjælp til selvhjælp?
Når du ansøger om hjælp, vil du blive besøgt af en visitator mhp. en vurdering. Hvis visitator vurderer, at du har mulighed for at vedligeholde eller opøve kræfter og færdigheder gennem træning og aktivitet, vil du blive henvist til hverdagsrehabilitering.

Et forløb i en aftalt periode
Hverdagsrehabilitering tilbydes i en aftalt periode. Som udgangspunkt i 3 måneder. Du vil igennem den tid få støtte, træning og vejledning. Så kan du aktivt drage nytte af dine ressourcer. Få energi og mod til igen at udføre de daglige gøremål i din hverdag, som er betydningsfulde for dig. Personalet du møder, vil derfor have fokus på at involvere dig og aktivere dig så meget som muligt.

Inden du går i gang med hjemmetræning får du besøg af en ergoterapeut. I vil sammen lave en plan og opstille mål for træningen. Dette sker med udgangspunkt i dine behov og ønsker og med hensyntagen til dine ressourcer og muligheder. Terapeuten er herudover med ved de løbende evalueringer. Men i dagligdagen vil det være din hjemmehjælp og dig som træner ud fra målene. I takt med at du klarer flere og flere ting selv, forventes det, at kontakten og dermed tiden personalet er i dit hjem, bliver mindre.

Hjemmetræning kan alt afhængigt af dine behov og muligheder for eksempel være:
Hjælp og støtte til at blive helt eller delvist selvhjulpen eller støtte til at tilrettelægge dine daglige gøremål.

Ansøgning om hjælp til selvhjælp: Kontakt Visitation & Hjælpemidler eller hent et ansøgningsskema via borger.dk