Personlig service, hjælp og pleje

Har du brug behov for personlig pleje, praktisk hjælp eller anden form for indsats er det Visitation & Hjælpemidler du kontakter.

Visitation & Hjælpemidler er med til at sikre, at du modtager ydelser i overensstemmelse med det politisk fastlagte niveau og lov om social service.

Links til undersider

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk