Hjerneskade

Hjerneskadekoordinatorens opgave er, at rådgiver dig og dine pårørende så tidligt som muligt for den bedste indsats

Hjerneskadekoordinatoren er dit bindeled mellem kommune og hospital, samt internt i Lejre kommune, for dig som har et kompliceret rehabiliterings forløb.

Hjerneskadekoordinatoren yder desuden rådgivning til dig og dine dine pårørende og evt. medarbejdere når det handler om rehabilitering og genoptræning.

Det er et mål, at koordinationen/rådgivningen påbegyndes så tidligt som muligt. Herved er der større mulighed for at få iværksat den rette indsats på det rette tidspunkt for dig, så du opnår det højst mulige daglige funktions niveau.

I komplicerede sager samler hjerneskadekoordinatoren trådene og koordinerer indsatsen i forhold til nedenstående punkter.

  • Udskrivelse fra hospital
  • Forsørgelse
  • Arbejde og fritid
  • Familie og netværk
  • Behandling, træning og undervisning
  • Bolig og hjælpemidler
  • At klare hverdagen
  • Pleje og omsorg
  • Rådgivning og vejledning til pårørende

I rådgivningssager udpeges en tovholder, typisk en myndighedsperson, som får rådgivning af hjerneskadekoordinatoren, til at varetage kontakten og koordinerer indsatsen bedst muligt for dig.

FASTE AKTIVITETER HJERNESAGEN ROSKILDE OG LEJRE

Medlemsmøder afholdes på Plejecenter Kristiansminde,
Margrethekær 2 – 12, 4000 Roskilde, medmindre andet er nævnt.
Tilmelding til planlagte onsdagsmøder skal ske senest kl. 20 søndagen før mødet.
Tilmelding til Hanna Jensen, tlf. 46 40 91 80 / 24 78 55 18, mail hmsjensen@hotmail.com
Der bestilles kaffe og 2 stk. smørrebrød til en pris på kr. 30, som betales kontant.

Netværkscafé for pårørende
Når livet er svært, kan det gøre godt at tale med andre i samme situation. Vi kan alle komme ud for svære perioder og problemer, som vi ikke føler, vi kan magte alene. Det kan være en støtte at mødes i netværkscaféen og snakke, lytte og udveksle erfaringer, der er tilknyttet en faglig person.
Vi mødes på Rehabiliteringscenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde. Yderligere oplysninger fås hos Jørgen Boesgård, tlf. 21 75 92 27, hvor man også kan tilmelde sig – det er dog ingen betingelse.
Ønskes løbende information om vores lokalforenings aktiviteter pr. mail, så send en mail til jb@jboesgaard.dk.

 

 

Pårørende tilbud

Lejre og Roskilde kommune har indgået et samarbejde omkring et pårørendekursus.

Målgruppen er pårørende til borgere med ny-erhvervet hjerneskade og har til formål at give de pårørende viden og værktøjer, til at klare opgaven med at støtte og leve sammen med den hjerneskadede.
Både i rehabiliterings-forløbet og i livet efter genoptræningen.

Du vil som pårørende få mulighed for at møde andre i samme situation, og blive en del af et pårørende netværk.
Tilbuddet foregår i en gruppe af ca. 12 personer, en eftermiddag/aften om ugen i 7 uger, og udbydes 2 gange om året. 

 

Kursus tilbuddet indeholder undervisning i:
Følgerne efter en hjerneskade
Love og regler
Familie i krise
Kommunikation og pårørende/hjerneskaderamt fortællinger
Samliv og seksualitet
Hverdagen med en hjerneskade
Rollen som pårørende til en hjerneskaderamt
Opsamling og evaluering

Oplæg fra temadag om skjulte skader

Hvad betyder skjulte handicap for mennesker med hjerneskade og deres omgivelser?

Oplægsholder Hysse B. Forchhammer, ledende neuropsykolog, Glostrup Hospital

Hvad betyder skjulte handicap for mennesker med hjerneskade og deres omgivelser?

Oplægsholder Hysse B. Forchhammer, ledende neuropsykolog, Glostrup Hospital

Læs oplægget herHvad sker der i hjernen, og hvilke konsekvenser har en hjerneskade?

Oplægsholder Troels W. Kjær, specialeansvarlig overlæge, Neurofysiologisk Center, Roskilde Sygehus

Om hjernens plasticitet og dens måde at finde nye veje til at løse sine opgaver efter en skade.

Troels W. Kjærs oplæg bliver ikke offentliggjort. En del af det handlede om at træne sin hjerne. Det har han skrevet en bog om. Køb den her og støt Hjernesagens arbejde.Personligheds- og adfærdsforandringer hos let til moderat skadede

Oplægsholder Frank Humle, neuropsykolog og daglig leder, Center for Hjerneskade

Læs oplægget herTræthed efter en apopleksi - betydning for rehabilitering og dagligliv

Oplægsholder Mia Loft, sygeplejerske og ph.d.-studerende, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Mia Lofts oplæg bliver ikke offentliggjort.

Målgruppe

Borgere med hjerneskade inddeles i nedenstående 3 kategorier. Hjerneskadekoordination er for gruppen specialiseret og højt avanceret, og kan starte op indenfor det første år efter en ny erhvervet hjerneskade er opstået. Hjerneskaderådgivning er for alle borgere med ny erhvervet hjerneskade.

• Specialiseret (indeholder også højt specialiseret)
• Avanceret (indeholder også højt avanceret)
• Basal

Regionen udskriver genoptræningplan (GOP) på alle niveauer. Regionen varetager rehabilitering og genoptræning på specialiseret niveau, kommunen varetager rehabiliteringen og genoptræning på avanceret og basalt niveau.
Hvis Regionen udskriver en Specialiseret Rehabiliterings plan, medfører dette at kommunen skal varetage den specialiserede rehabilitering, ofte i samarbejde med et specialiseret genoptræningsted.

Følgende diagnoser hører under hjerneskadekoordination:

• Apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen)
• Traumatisk hjerneskade efter trafikuheld, fald eller vold
• Hjernebetændelse
• Meningitis
• Svær hjernerystelse med efterfølgende kognitive (mentale) vanskeligheder
• Hjernetumor