Demens

Demenssygdomme rammer især ældre mennesker, men kan også ramme mennesker i 40-50-års alderen eller endnu yngre. Demens er fællesbetegnelsen for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner.

Demenskoordinatoren tilbyder:
Opsøgende, rådgivende og støttende besøg til borgere der har en demenssygdom samt til deres pårørende. Der ydes også støtte og vejledning til hjemmeplejens personale.

Andre aktiviteter
Dagcenter med særlig fokus på borgere med en demenssygdom. Denne gruppe af borgere kan få inspirerende oplevelser og socialt samvær. 

Ugentlig vandreklub "Motion styrker hukommelsen" 
Vi går ca. 1 time og derefter kaffe og kage. Vi deler os i grupper for hurtigt gående og for folk i mere sindigt tempo.
- Støttegruppe for borgere med en demenssygdom i tidlig fase
- Pårørendegrupper

Særlige botilbud i skærmede enheder
På hvert af kommunens tre plejecentre er en Centerdemenskoordinator, som er tovholder i forhold til demensindsatsen på det enkelte plejecenter. 
I 2006 indgik kommunerne en aftale om samarbejde på demensområdet i Region Sjælland for sikring af et sammenhængende og koordinerede tilbud til dig.  

Forløbsprogram for Demens
Hvis man er bekymret for sin hukommelse er det vigtigt at søge egen læge. Måske skyldes problemerne en begyndende demens, hvor det er vigtigt at starte eventuel behandling så tidligt som muligt. Måske skyldes problemerne noget helt andet, som det så er vigtigt at få behandlet.
Kontakt til Alzheimers foreningen her.