Demens

Demenssygdomme rammer især ældre mennesker, men kan også ramme mennesker i 40-50-års alderen eller endnu yngre. Demens er fællesbetegnelsen for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner

Demenskoordinatorerne tilbyder:
Opsøgende, rådgivende og støttende besøg hos dig eller dine nærmeste som har en demenssygdom. Der ydes også støtte og vejledning til hjemmeplejens personale.

Andre aktiviteter
Daghjemmet på Bøgebakken har særlig fokus på borgere med en demenssygdom. Denne gruppe af borgere kan få inspirerende oplevelser og socialt samvær. 

Ugentlig vandreklub "Motion styrker hukommelsen" 
Vi går ca. 1 time og derefter nyder vi sammen kaffe og kage. Vi deler os i grupper for hurtigt gående og for folk i mere sindigt tempo.
- Støttegruppe for borgere med en demenssygdom i tidlig fase
- Pårørendegrupper 

Husk din motion mand
Er et tilbud til mænd med hukommelsesproblemer. Træningen foregår på Østergadecentret, Østergade 1, 4330 Hvalsø. Vi mødes en gang om ugen på tirsdage mellem kl.13 -14.30. Tilmelding nødvendig til demenskoordinatorerne. Se kontaktoplysninger th. 

Forløbsprogram for Demens 
Hvis man er bekymret for sin hukommelse er det vigtigt at søge egen læge. Måske skyldes problemerne en begyndende demens, hvor det er vigtigt at starte eventuel behandling så tidligt som muligt. Måske skyldes problemerne noget helt andet, som det så er vigtigt at få behandlet.
Kontakt til Alzheimers foreningen her.