Opsøgende, støttende og forbyggende tilbud til dig

Hjerneskade- og demenskoordinatorene tilbyder opsøgende, rådgivende og støttende besøg og samtaler til borgere der har en demens- eller hjerneskade sygdom eller symptomer derpå.

Sundhedsrådgiverne tilbyder forebyggende hjemmebesøg hjemme hos dig. Det gælder elle borgere i alderen 65 år til 80 år og derover, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Tilbuddet gælder dog ikke beboere på plejecentre og institutioner samt borgere, der er visiteret til at modtage praktisk og personlig bistand mere end 2 gange i døgnet.

Links til undersider

Tak for din oprettelse.

Du abonnerer nu på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.