Hjemmepleje & sygepleje

Formålet for os er, at vi fortsat er den kommune på Sjælland der yder den bedste hjemmehjælp og hjemmepleje til dig.

Den kommunale leverandør af hjemmepleje & sygepleje

 • Formålet for os er, at du kan leve så normalt og et selvstændigt liv, som muligt. Vi tilrettelægger plejen i samarbejde med dig i respekt for dine ønsker.
 • Vi er til for dig og yder hjælp og støtte i alle forhold.
 • Du kan få hjælp og pleje på alle tider i døgnet- alle årets dage.
 • Vi er den kommune der yder den bedste hjemmepleje. Læs resultatet på Tilfreds Portalen.

 

Den kommunale hjemmepleje er opdelt i 3 distrikter

 • Distrikt Ammershøjparken består af hjemmehjælpsgrupperne Ammershøj og Grønnehave.
 • Distrikt Bøgebakken består af en hjemmehjælpsgruppen, Lejregruppen.
 • Distrikt Hvalsø Ældrecenter består af to hjemmehjælpsgrupper Sydstjernen og Nordstjernen.
Ammershøj

Vi arbejder efter princippet 'Hjælp til Selvhjælp'. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og ønsker

Ammershøjgruppens personale er fordelt på:

 • Social- og Sundhedsassistenter
 • Social- og Sundhedshjælpere
 • Ufaglært gruppe

Gruppen består af 18 friske medarbejdere der kommer rundt til borgerne i  Kr.Hyllinge. Derudover uddanner vi elever til at blive social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Hos os er der plads til forskelligheder hos både borger og personale. Det gør, at vi er en meget fleksibel gruppe, der engagerer os i vores arbejde sammen med borgerne.

Grønnehave

Vi kommer rundt i hele Ejby området samt inde på selve Grønnehave Ældrecenter og i de midlertidige boliger

Grønnehavegruppen holder fysisk til på Grønnehavecentret.
Vi er 19 ansatte i gruppen.

De ansatte i Grønnehavegruppen består af:

 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Ufaglærte gruppe

Vi er en personalegruppe, der har et tæt samarbejde med mange tværfaglige samarbejdspartner både ude som inde. Inde på selve Grønnehave er der 17 ældreboliger, 10 midlertidige boliger og en akutstue.

Du kan som borger blive visiteret til en midlertidig bolig af mange forskellige årsager. Hvis du fx ikke kan klare dig selv i eget hjem, eller du lige blevet opereret og har brug for genoptræning?
Vi bruger 'hjælp til selvhjælp princippet', så du hurtigt kan komme hjem igen. Her kommer også borgere, der har brug for god og kærlig pleje den sidste tid af deres liv.

I gruppen har vi tre vejledere, der er rigtig gode til at oplære social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent eleverne om, hvordan man yder hjælp og omsorg overfor vores borgere.

I gruppen har vi cykelruter og en bilrute.

Har du spørgsmål til personlig pleje, rengøring, afbud madservice samt levering af mad eller lignende rettes til telefonnummeret herunder.

AKUT behov for kontakt til en sygeplejerske Tlf.: 60 10 04 88 i tidsrummet 7.00-23-30
I tidsrummet kl.23.30-7-00 er det en social- og sundhedsassistent der besvarer telefonen.   

Sydstjernen

Vi tilbyder hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp til dig som borger. Vi har dine behov i fokus.

Sydstjernen holder fysisk til på Hvalsø Ældrecenter på 1. sal hvor vi har vores kontorer.
Vi er en fagligt meget dygtig gruppe, der går til vores arbejde med megen humor, og vi ligger vægt på fleksibilitet i arbejdet.
Der er plads til forskellighed, og vi behandler hinanden og borgerne med stor respekt.

Sydstjernen består af 16 medarbejdere fordelt på:

 • Social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Ufaglærte.

Vi uddanner ligeledes social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Lejregruppen

Lejregruppen består af 20 friske medarbejdere fordelt på social -og sundhedshjælpere og social-og sundhedsassistenter samt elever.
Vi arbejder med rehabilitering. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer.
Hos os er der plads til forskelligheder både hos dig og hos personalet.
Vi er en meget fleksibel gruppe, der ergagerer os i vores arbejde sammen med dig.

Lejregruppen dækker:

 • Lejre
 • Gl. Lejre
 • Allerslev
 • Osted
 • Kisserup
 • Skov Hastrup
 • Øm
 • Glim
 • Gøderup
 • Ny Tolstrup
 • Mannerup
 • Rorup
 • Særløse
 • Abbetved
 • Borup Huse
 • Gevninge
 • Kattinge
 • Herslev
 • Kornerup
 • Lindenborg

 

 

Nattevagten

Området som nattevagten dækker er delt op i to områder, hvor landevejen skiller de to områder i Nord og Syd.
Nattevagten besøger dig i eget hjem, hvis du er visiteret til besøg samt passer eventuelle nødkald fra borgere i eget hjem.
I nattevagten kører fire medarbejdere i to biler - altså to i hver bil.
En bil kører i område nord og en bil kører i område syd.
Der er en "springer", som hjælper på centrene samt ved behov enten nord- eller syd bilen.
Medarbejderen - kaldet "springer" - er en hjælp, der kan tilkaldes.

Medarbejdere ældre- og plejecentrene:

Bøgebakken Plejecenter:
Der er der ansat fire faste medarbejdere.
De er fordelt med:
To medarbejdere - en i hvert demens afsnit
To medarbejdere som passer de resterende huse.
Begge kan få hjælp af springeren.

Hvalsø Ældrecenter:
Der er to medarbejder fordelt med:
En i Kløverhuset og en på Hvalsø Ældrecenter.
Begge kan få hjælp af "springeren.

Ammershøjparken:
Der er to medarbejdere fordelt med:
En medarbejder i hus 5.
En medarbejder passer de fire andre huse med hjælp fra springeren. 

Nordstjernen

Vores team består af hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter. Vi uddanner også Sosu elever. Fysisk holder vi til på Hvalsø Ældrecenter

Nordstjernen dækker området:

 • Hvalsø by nord for banen
 • Nørre Hvalsø
 • Kr. Såby
 • Vester Såby
 • og Lerbjerg

Vi arbejder ud fra princippet "hjælp til selvhjælp", og det er vigtigt for os med fleksibilitet og humor i arbejdet.