Sygeplejen

Sygeplejen tilbyder dig sygepleje i hjemmet eller på en af vores tre sygeplejeklinikker. Den daglige telefontid er: Kl. 7.45 - 8.15, samt kl. 14-15 på et af de nedenstående numre:

Sygeplejen Telefonnummer Adresse
Distrikt Ammershøjparken 6010 0492 
6010 0493
Elverdamsvej 200, (Grønnehave Ejby) 4070 Kr. Hyllinge
Distrikt Bøgebakken 4070 8552
4070 8553
Bøgebakken 1,
4320 Lejre
Distrikt Hvalsø Nord 4646 4754
2178 2157
Roskildevej 11,
4330 Hvalsø
Distrikt Hvalsø Syd 4646 4755
2178 2158
Roskildevej 11,
4330 Hvalsø

Hjemmesygeplejen omfatter sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje og retter sig mod alle borgere- uanset alder- som har behov for sygepleje.

Vi ligger vægt på høj faglig kvalitet i sygeplejen. Vores medarbejder grupper er sammensat af sygeplejersker med hver deres faglige fokus.

Overblik, koordinering, tæt samarbejde, respekt, tillid og humor er vigtige elementer i vores hverdag.

Vi arbejder med disse værdier i mødet med dig;

  • Vi møder dig med respekt 
  • Sygeplejeindsatser planlægges i dialog med dig
  • Du inddrages i opgaveløsningen for at bevare/udvikle færdigheder
  • Sygeplejeindsatser udføres så du bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv og oplever et ligeværdigt samarbejde
  • Alle får en kontaktsygeplejerske

Hjemmesygepleje ydes i forhold til Sundhedsloven.

 

Akutnumre til sygeplejen

Sygeplejen kan kontaktes på følgende akutnumre, som kun må benyttes i helt særlige og uopsættelige tilfælde:

Sygeplejen

Akutnumre

Sygeplejen  distrikt Ammershøjparken

6010 0488

Sygeplejen  distrikt Bøgebakken
4070 8551

Sygeplejen  distrikt Hvalsø
4089 4029


Forløbsprogrammer

Et forløbsprogram er en beskrivelse af den samlede tværfaglige indsats overfor dig så du får den bedste behandling inden for lovens rammer

Forløbsprogrammer

Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af den bedste sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordelingen mellem sundhedsvæsenets aktører samt koordinering og kommunikation mellem de involverede parter. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

7 forløbsprogrammer i Region Sjælland
Region Sjælland har sammen med kommuner og almen praksis besluttet at udarbejde forløbsprogrammer for følgende sygdomsområder:

Programmerne blev udarbejdet som en del af et projekt under Puljen til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom. Derudover har Sundhedsstyrelsen som en del af Kræftplan III udarbejdet et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.