Den kommunale leverandør

Formålet for os er, at vi fortsat er den kommune på Sjælland der yder den bedste hjemmehjælp til dig. Hjemmeplejen i Lejre Kommune er til for dig.

Den kommunale leverandør FRIT VALG

 • Formålet for os er, at du kan leve så normalt og et selvstændigt liv, som muligt. Vi tilrettelægger plejen i samarbejde med dig i respekt for dine ønsker.
 • Vi er til for dig og yder hjælp og støtte i alle forhold.
 • Du kan få hjælp og pleje på alle tider i døgnet- alle årets dage.
 • Vi er den kommune der yder den bedste hjemmepleje. Læs resultatet på Tilfreds Portalen.

Den kommunale hjemmepleje er opdelt i 3 distrikter

 • Distrikt Ammershøjparken består af hjemmehjælpsgrupperne Ammershøj og Grønnehave.
 • Distrikt Bøgebakken består af en hjemmehjælpsgruppen, Lejregruppen.
 • Distrikt Hvalsø Ældrecenter består af to hjemmehjælpsgrupper Sydstjernen og Nordstjernen.
Ammershøj

Vi arbejder efter princippet 'Hjælp til Selvhjælp', hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og den enkelte borgers selvbestemmelsesret.

Ammershøj gruppens personale er fordelt på:

 • Social- og Sundhedsassistenter
 • Social- og Sundhedshjælpere
 • Ufaglærte gruppe

Gruppen består af 18 friske piger der kommer rundt til borgerne i  Kr.Hyllinge. Derudover uddanner vi elever til at blive social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Hos os er der plads til forskelligheder hos både borger og personale. Det gør, at vi er en meget fleksibel gruppe, der engagerer os i vores arbejde sammen med borgerne.

Grønnehave

Vi kommer rundt i hele Ejby området samt inde på selve Grønnehave Ældrecenter og i Akutboligerne.

Grønnehavegruppen holder fysisk til på Grønnehave Ældrecenter.
Vi er 19 ansatte i gruppen.

De ansatte i Grønnehavegruppen består af:

 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Ufaglærte gruppe

Vi er en personalegruppe, der har et tæt samarbejde med de mange tværfaglige samarbejdspartner både ude som inde. Inde på selve Grønnehave er der 17 ældreboliger, 10 gæsteboliger og en akutstue.

De borgere, der bliver visiteret til akutboligerne kommer af mange forskellige årsager. Nogle kan ikke klare sig selv i eget hjem, andre er blevet opereret og har brug for genoptræning. 
Vi bruger 'hjælp til selvhjælp princippet', så du kan komme hjem så hurtig som muligt. Her kommer også borgere, der har brug for god og kærlig pleje den sidste tid af deres liv.

I gruppen har vi tre vejledere, der er rigtig gode til at oplære social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent eleverne om hvordan man yder hjælp og omsorg overfor vores borgere.

I gruppen har vi cykelruter og en bilrute.

Har du spørgsmål til personlig pleje, rengøring, afbud madservice samt levering af mad eller lignende rettes til telefonnummeret herunder.

AKUT behov for kontakt til en sygeplejerske Tlf.: 60 10 04 88 i tidsrummet 7.00-23-30
I tidsrummet kl.23.30-7-00 er det en social- og sundhedsassistent der besvarer telefonen.   

Sydstjernen

Vi tilbyder hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp til dig som borger. Vi har dine behov i fokus.

Sydstjernen holder fysisk til på Hvalsø Ældrecenter på 1. sal hvor vi har vores kontorer.
Vi er en fagligt meget dygtig gruppe, der går til vores arbejde med megen humor, og vi ligger vægt på fleksibilitet i arbejdet.
Der er plads til forskellighed, og vi behandler hinanden og borgerne med stor respekt.

Sydstjernen består af 16 medarbejdere fordelt på:

 • Social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Ufaglærte.

Vi uddanner ligeledes social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Lejregruppen

Lejregruppen består af 20 friske piger fordelt på social -og sundhedshjælpere og social-og sundhedsassistenter samt elever.
Vi arbejder med rehabilitering. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgeres ressourcer.
Hos os er der plads til forskelligheder hos både borgere og personale.
Vi er en meget fleksibel gruppe, der ergagerer os i vores arbejde sammen med borgeren.

Lejregruppen dækker:

 • Lejre
 • Gl. Lejre
 • Allerslev
 • Osted
 • Kisserup
 • Skov Hastrup
 • Øm
 • Glim
 • Gøderup
 • Ny Tolstrup
 • Mannerup
 • Rorup
 • Særløse
 • Abbetved
 • Borup Huse
 • Gevninge
 • Kattinge
 • Herslev
 • Kornerup
 • Lindenborg

 

 

Nattevagten

Området som nattevagten dækker er delt op i 2 områder, hvor landevejen skiller de 2 områder i Nord og Syd.
Nattevagten besøger dig i eget hjem, hvis du er visiteret til besøg samt passer eventuelle nødkald fra borgere i eget hjem.
I nattevagten kører 4 medarbejdere i 2 biler - altså 2 i hver bil.
En bil kører i område nord og en bil kører i område syd.
Der er 1 "springer", som hjælper på centrene samt ved behov enten nord- eller syd bilen.
Medarbejderen - kaldet "springer" - er  en hjælp, der kan tilkaldes.

Medarbejdere ældre- og plejecentrene:

Bøgebakken Plejecenter:
Der er der ansat 4  faste medarbejdere.
De er fordelt med:
2 medarbejdere  - 1 i hvert demens afsnit
2 medarbejdere, som passer de resterene huse.
Begge kan få hjælp af springeren.

Hvalsø Ældrecenter:
Der er 2 medarbejder fordelt med:
Der er 1 i Kløverhuset og 1 på Hvalsø Ældrecenter.
Begge kan få  hjælp af "springeren, som er en hjælp, der kan tilkaldes.

Ammershøjparken:
Der er 2 medarbejdere fordelt med:
1 medarbejder i hus 5.
1 medarbejder passer de 4 andre huse med hjælp fra springeren. 

Nordstjernen

Vores team består af hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter. Vi uddanner også Sosu elever. Fysisk holder vi til på Hvalsø Ældrecenter

Nordstjernen dækker området:

 • Hvalsø by nord for banen
 • Nørre Hvalsø
 • Kr. Såby
 • Vester Såby
 • og Lerbjerg

Vi arbejder ud fra princippet "hjælp til selvhjælp", og det er vigtigt for os med fleksibilitet og humor i arbejdet.