Forløbsprogrammer

Formålet med forløbsprogrammer er at sikre dig flere gode og sunde leveår med en kronisk sygdom

Forløbsplaner stiller krav til alle i sundhedsvæsenet. De skal tilbyde dig en behandling, rettet mod dig som patient. Samt forebyggelse og anden opfølgning af høj kvalitet.

Derudover tager forløbsplaner afsæt i dine behov. Graden af din sygdom samt dine ressourcer og hverdag. Du tilbydes et individuelt tilpasset indsats.
Det er lægerne i almen praksis, på sygehus, i speciallægepraksis. Samt de kommunale patientrettede tilbud, der sammen med dig, skal anvende de enkelte forløbsplaner. Målet er, at  så du som borger oplever en sammenhæng og kvalitet i dit møde med sundhedsvæsenet. 
Sammenhæng i indsatsen skaber overblik, tryghed, tilfredshed. En bedre oplevelse af forløbet for borgere og pårørende. 

Rehabiliterende og palliativ indsats af kræftpatienter

Mange oplever at livet bliver anderledes, når de får en kræftdiagnose. Der kan være mange bekymringer og problemer at forholde sig til som følge af sygdommen, behandlingen og den ændrede livssituation

Uanset hvor du er i dit behandlingsforløb, og hvilke problemstillinger, der er størst for dig, har du mulighed for at deltage i Lejre Kommunes kræftrehabiliteringstilbud.
Rehabilitering betyder egentlig ”igen duelig””, hvis man oversætter det direkte fra latin. I denne sammenhæng betyder det at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne, den bedst mulige livskvalitet og forudsætningerne for at have en god hverdag.

Formål:
- At du får en viden om og forståelse for din sygdom
- At du får inspiration og støtte til at leve bedst muligt med/efter din sygdom
- At du får mulighed for at møde andre med samme sygdom

Forløbet kan blandt andet indeholde:
- Træning på hold 2 gange om ugen i 10 uger. Vi træner indendørs og i naturen med fokus på kondition, muskelstyrke, balance, smidighed og psykisk velbefindende.
- Gruppesamtaler med sygeplejersker om behandling, bivirkninger og senfølger og om hvad kræften har gjort ved dig som person
- Gruppesamtaler med ergoterapeut om at få hverdagen til at fungere på trods af nedsat energi, hvordan man udfylder sin rolle, når man ikke kan det, man plejer at           kunne og hvordan kan man ændre sine vaner, så man kan få plads til de aktiviteter, der giver mening
- Kostvejledning individuelt og/eller i grupper
- Gruppesamtale med sagsbehandler Liesbeth Jakobsen om sygedagpengeregler, kontakt til Jobcenter mm. Med mulighed for individuel opfølgning.
- Erfaringsudveksling med andre i samme eller lignende situation
- Besøg hos Kræftens Bekæmpelse i Roskilde

Du kan deltage hvis:
- Du har eller har haft kræft.

Det er gratis at deltage. Du skal tale og forstå dansk og du skal selv sørge for kørsel.

Tid og sted:
Hverdage i dagtimerne på Træningscenter Bøgebakken, Lejre. Der er løbende optag til træning, gruppeforløbene afholdes 2-3 gange om året.

Tilmelding:
Du skal have en henvisning fra din egen læge eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet. Henvisningen skal sendes elektronisk som en dynamisk kommunehenvisning til Lejre Kommune. Når vi har modtaget din henvisning bliver du kontaktet pr. telefon eller brev med en dato for en afklarende samtale, hvor du i samarbejde med forløbskoordinatoren tilrettelægger dit rehabiliteringsforløb ud fra dine behov.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:
Anne Marie Andersen, Fysioterapeut og forløbskoordinator
Tlf.: 30 78 82 88, mail: aman@lejre.dk

 

 

 

Rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade

Forløbsprogrammet for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade omfatter alle personer på 18 år og derover med et rehabiliteringsbehov grundet en akut opstået hjerneskade

Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade, Sundhedsstyrelsen 2011
Dette forløbsprogram har fokus at beskrive en samlet indsats - lige fra hjerneskaden opstår, til rehabiliteringsforløbet afsluttes, og til du som borger har opnået den bedst mulige funktionsevne.

Når hjernen kommer til skade
Vidste du at hvis du slår hovedet, kan du opleve at du ikke længere kan smage forskel på ingefær og jordbær, at det du siger, lyder rigtigt for dig, men er volapyk for andre, eller at du ikke vil kendes ved halvdelen af din krop? De færreste af os kender omfanget af en hjerneskade før den rammer os selv eller vores nærmeste.
Over 120.000 mennesker i Danmark lever med en hjerneskade. 

Erhvervet hjerneskade skyldes oftest:

  • fald eller slag mod hovedet

  • blødning eller blodprop i hjernen

  • iltmangel

  • forgiftning

  • svulst

  • infektion eller betændelse i hjernen

Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Børn og unge med en erhvervet hjerneskade har oftest omfattende følger af hjerneskaden, som kan have stor indflydelse på deres liv og hverdag.

Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade, Sundhedsstyrelsen 2011.

Hensigten med forløbsprogrammet for børn og unge er, at regioner og kommuner i samarbejde anvender, konkretiserer og tilpasser forløbsprogrammet i deres lokale tilrettelæggelse af hjerneskaderehabiliteringen.
Sundhedsstyrelsen forventer, at forløbsprogrammet vil bidrage til at styrke indsatsen og øge kvaliteten i rehabiliteringen af børn og unge med erhvervet hjerneskade.

 

Patienter med demens

Formålet med forløbsprogrammet er at sikre dig som borger med demens flere gode og sunde leveår

Forløbsprogram for patienter med demens 
Forløbsprogram for patienter med demens 

Demens kan optræde hos voksne i alle aldre, men mange demenssygdomme optræder hyppigst hos ældre. Demens kan opstå som følge af en række forskellige hjernesygdomme og andre sygdomme med hjernepåvirkning. I dette forløbsprogram beskrives især de hjernesygdomme, hvor demens er symptomet og diagnosen af sygdommen. 

Demens i tal

Det samlede antal borgere med demens i Lejre Kommune er:
2017: 418 borgere

 

KOL- rehabilitering

Har du KOL har du mulighed for at deltage i et KOL- rehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at leve med sygdommen og håndtere hverdagen bedst muligt.

 

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) påvirker hele kroppen. Åndenød, tabt kondition og muskelmasse er ofte indledningen til en ond cirkel, der medfører inaktivitet og fald i funktionsniveau. 
Rehabilitering betyder egentlig ”igen duelig””, hvis man oversætter det direkte fra latin. I denne sammenhæng betyder det at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne, den bedst mulige livskvalitet og forudsætningerne for at have en god hverdag.

Formålet med tilbuddet er:
- At du får en viden om og forståelse for KOL
- At du får inspiration og støtte til at leve bedst muligt med din sygdom
- At du forebygger forværring af din sygdom og derved får færre indlæggelser
- At du får mulighed for at møde andre med samme sygdom
- At du bedrer din fysiske formåen og udholdenhed
- At du lærer at håndtere åndenød
- At du lærer at udnytte den medicinske behandling bedst muligt

Forløbet kan blandt andet indeholde:
- Træning på hold 2 gange om ugen i 10 uger (både inde og i naturen)
- Gruppesamtaler med sygeplejersker om livet med sygdommen, behandling og bivirkninger
- Gruppesamtaler med ergoterapeut om at få hverdagen til at fungere med en kronisk sygdom og om hvordan du kan sætte dig mål for livsstilsændringer
- Kostvejledning både individuelt og i grupper
- Erfaringsudveksling med andre i samme eller lignende situation

Du kan deltage hvis:
- Du har fået stillet diagnosen mild til moderat KOL af en læge
- Du har nedsat fysisk præstationsevne
- Du har lyst til og mod på at ændre dine vaner
- Du er motiveret for daglig gangtræning. Du må ikke have et fysisk handicap eller andre konkurrerende sygdomme, som forhindrer gangtræning.
- Du ikke har været indlagt med KOL mere end 1 gang de sidste 3 måneder
- Du ikke tidligere har deltaget i KOL-skole

Det er gratis at deltage. Du skal tale og forstå dansk og du skal selv sørge for kørsel. Der er mulighed for at tage individuelle hensyn, så du kan godt være med, selvom du har ilt eller går med rollator

Tid og sted:
KOL-rehabilitering afholdes hverdage i dagtimerne på Hvalsø Træningscenter. Forløbet varer 10 uger og afholdes forår og efterår

Tilmelding:
Du skal have en henvisning fra din egen læge eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet. Henvisningen skal sendes elektronisk som en dynamisk kommunehenvisning til Lejre Kommune. Når vi har modtaget din henvisning kontakter forløbskoordinatoren dig pr. telefon eller brev. I finder en dato for en afklarende samtale hvor i sammen tilrettelægger dit forløb ud fra dine behov.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:
Anne Marie Andersen
Fysioterapeut og Forløbskoordinator
Telefon: 30 78 82 88
E-mail: aman@lejre.dk

 

 Rygrehabilitering

Har du kroniske lænderygsmerter har du mulighed for at deltage i Lejre Kommunes rygrehabiliteringsforløb for at lære at håndtere dine kroniske rygsmerter i hverdagen

 

Rehabilitering betyder egentlig ”igen duelig””, hvis man oversætter det direkte fra latin. I denne sammenhæng betyder det at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne, den bedst mulige livskvalitet og forudsætningerne for at have en god hverdag.

Formålet med tilbuddet er at give dig inspiration og værktøjer til at håndtere en hverdag med kroniske smerter, så dine daglige aktiviteter og arbejde kan foregå så smertefrit som muligt.

Forløbet kan blandt andet indeholde:
- Træning på hold 1 gange om ugen i 8-12 uger indendørs og i naturen
- Undervisning ved fysioterapeuter om hvordan ryggen er opbygget, træning, bevægelse og hvilestillinger og om hvad smerter er og hvordan kroppen reagerer ved langvarige smerter
- Gruppesamtaler med ergoterapeut om at lære at leve med sine smerter, om accept og ansvar og om planlægning og prioritering
- Erfaringsudveksling med andre i samme eller lignende situation

Du kan deltage hvis:
- Du har kroniske lænderygsmerter
- Du har afsluttet udredning og behandling
- Du er færdig med medicinafklaring
- Du er motiveret og åben for at lave forandringer/ nye rutiner i eget liv

Det er gratis at deltage. Du skal tale og forstå dansk og du skal selv sørge for kørsel

Tid og sted:
Rygrehabilitering afholdes hverdage i dagtimerne på Træningscenter Grønnehave, Ejby . Forløbet varer 8-12 uger og afholdes to gange om året.

Tilmelding:
Du skal have en henvisning fra din egen læge eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet. Henvisningen skal sendes elektronisk som en dynamisk kommunehenvisning til Lejre Kommune. Når vi har modtaget din henvisning kontakter forløbskoordinatoren dig pr. telefon eller brev. I finder en dato for en afklarende samtale hvor i sammen tilrettelægger dit forløb ud fra dine behov

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:
Forløbskoordinator
Anne Marie Andersen
Telefon: 30 78 82 88
Mail: aman@lejre.dk

 

Hjerterehabilitering

Har du en kronisk hjertesygdom har du mulighed for at deltage i et hjerterehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at leve med sygdommen og håndtere hverdagen bedst muligt.

Rehabilitering betyder egentlig ”igen duelig””, hvis man oversætter det direkte fra latin. I denne sammenhæng betyder det at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne, den bedst mulige livskvalitet og forudsætningerne for at have en god hverdag.

Formålet med tilbuddet er:
- At du får en viden om og forståelse for din hjertesygdom
- At du får inspiration og støtte til at leve bedst muligt med din sygdom
- At du forebygger forværring af din sygdom
- At du får mulighed for at møde andre med samme sygdom

Forløbet kan blandt andet indeholde:
- Træning på hold 2 gange om ugen i op til 10 uger (både inde og i naturen)
- Gruppesamtaler med sygeplejersker om livet med en hjertesygdom, medicin og bivirkninger, kost og sex og samliv.
- Gruppesamtaler med ergoterapeut om at få hverdagen til at fungere med en kronisk sygdom og om hvordan du kan sætte dig mål for livsstilsændringer
- Kostvejledning både individuelt og i grupper
- Hjælp til rygestop
- Erfaringsudveksling med andre i samme eller lignende situation

Du kan deltage hvis:
- Du af en læge har fået stillet diagnosen stabil iskæmisk hjertesygdom, hjerteklapsygdom, atrieflimmer eller hjerteinsufficiens
- Du er indstillet på at ændre dine vaner og din livsstil.

Det er gratis at deltage. Du skal tale og forstå dansk og du skal selv sørge for kørsel

Tid og sted:
Hjerterehabilitering foregår hverdage i dagtimerne på et af Lejre Kommunes tre træningscentre. Der er løbende optag til træning og kostvejledning. Gruppesamtaler og rygestopkursus afholdes forår og efterår.

Tilmelding:
Du skal have en henvisning fra din egen læge eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet. Henvisningen skal sendes elektronisk som en dynamisk kommunehenvisning til Lejre Kommune. Når vi har modtaget din henvisning kontakter forløbskoordinatoren dig pr. telefon eller brev. I finder en dato for en afklarende samtale hvor i sammen tilrettelægger dit forløb ud fra dine behov.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:
Anne Marie Andersen,
Fysioterapeut og Forløbskoordinator Telefon: 30 78 82 88
E-mail: aman@lejre.dk