Hjemmepleje

Den kommunale leverandør af hjemmepleje

Formålet for os er, at du kan leve så normalt og et selvstændigt liv, som muligt. Vi tilrettelægger plejen i samarbejde med dig i respekt for dine ønsker, og yder hjælp og støtte i alle forhold. Du kan få hjælp og pleje på alle tider i døgnet- alle årets dage.

Den kommunale hjemmepleje er opdelt i 3 distrikter

  • Distrikt Ammershøj består af hjemmeplejegrupperne Ammershøj og Grønnehave.
  • Distrikt Lejre består af en hjemmeplejegruppe, Lejregruppen.
  • Distrikt Hvalsø består af en hjemmeplejegruppe, Hvalsøgruppen.
Ammershøj

Ammershøjgruppen holder til i Servicehuset på Ammershøjparken Ældrecenter og kommer rundt til borgerne i Kr. Hyllinge.

Ved behov for kontakt ang. personlig pleje, rengøring, afbud eller anden dialog kontakt venligst tlf. nr. 30 78 81 12 bedst mellem 7.30 til 13.00 alle hverdage.

Opkald mellem 13.00 - 23.00 samt weekender/ helligdage kun akutte henvendelser

Hvis du har behov for kontakt til sygeplejersken i dit område, så kontakt venligst teamleder Lisa Chabert, tlf. 60 10 04 79. Telefontid/bedst mellem kl. 7.45- 8.15 eller kl. 14.00 – 15.00

Med venlig hilsen


Kristina Jensen                                                Lisa Chabert
Leder af hjemmeplejen- Sygeplejen                   Teamleder af Lejregruppen

Grønnehave

Grønnehavegruppen holder fysisk til på Grønnehavecentret. Vi kommer rundt i hele Ejby området samt inde på selve Grønnehave Ældrecenter og i de midlertidige boliger. Inde på selve Grønnehave er der 17 ældreboliger, 10 midlertidige boliger og en akutstue.

Du kan som borger blive visiteret til en midlertidig bolig af mange forskellige årsager. Hvis du fx ikke kan klare dig selv i eget hjem, eller du lige blevet opereret og har brug for genoptræning? Vi bruger 'hjælp til selvhjælp princippet', så du hurtigt kan komme hjem igen. Her kommer også borgere, der har brug for god og kærlig pleje den sidste tid af deres liv.

Ved behov for spørgsmål til personlig pleje, rengøring, afbud madservice samt levering af mad eller lignende kontakt venligst: tlf. nr. 30 78 82 25  bedst mellem 7.30 til 13.00 alle hverdage.

Opkald mellem 13.00 - 23.00 samt weekender/ helligdage kun akutte henvendelser

Ved behov for kontakt til sygeplejersken i dit område kontakt venligst: tlf. nr. 60 10 04 91

Telefontid/bedst mellem kl. 7.45- 8.15 eller kl. 14.00 – 15.00

Med venlig hilsen

Kristina Jensen                                                Mette Brink
Leder af hjemmeplejen- Sygeplejen                Teamleder Grønnehave

 

AKUT behov for kontakt til en sygeplejerske kontakt Tlf.: 60 10 04 88 i tidsrummet 7.00-23-30. I tidsrummet kl.23.30-7-00 er det en social- og sundhedsassistent der besvarer telefonen. 

Lejregruppen

 

I Lejregruppen holder vi til på plejecentret Bøgebakken i Lejre. 

Ved behov for kontakt ang. personlig pleje, rengøring, afbud eller anden dialog

Kontakt venligst: tlf. nr. 30 78 81 43 bedst mellem 7.30 til 13.00 alle hverdage.

Opkald mellem 13.00 - 23.00 samt weekender/ helligdage kun akutte henvendelser

Ved behov for kontakt til sygeplejersken i dit område Kontakt venligst: tlf. nr. 4070 8552

Telefontid/bedst mellem kl. 7.45- 8.15 eller kl. 14.00 – 15.00

 

Med venlig hilsen


Kristina Jensen                                           Susanne Utoft
Leder af hjemmeplejen- Sygeplejen             Teamleder af Lejregruppe

 

Nattevagten

Området som nattevagten dækker er delt op i to områder, hvor landevejen skiller de to områder i Nord og Syd. Nattevagten besøger dig i eget hjem, hvis du er visiteret til besøg samt passer eventuelle nødkald fra borgere i eget hjem.

I nattevagten kører tre medarbejdere i tre biler. En bil kører i område nord og en bil kører i område syd. Der er en "springer", som hjælper på centrene samt ved behov enten nord- eller syd. Medarbejderen - kaldet "springer" - er en hjælp, der kan tilkaldes.

Medarbejdere ældre- og plejecentrene:

Bøgebakken Plejecenter:
Der er der ansat fire faste medarbejdere.
De er fordelt med:
To medarbejdere - en i hvert demens afsnit
To medarbejdere som passer de resterende huse.
Begge kan få hjælp af springeren.

Hvalsø Ældrecenter:
Der er to medarbejder fordelt med:
En i Kløverhuset og en på Hvalsø Ældrecenter.
Begge kan få hjælp af "springeren.

Ammershøjparken:
Der er to medarbejdere fordelt med:
En medarbejder i hus 5.
En medarbejder passer de fire andre huse med hjælp fra springeren.

Med venlig hilsen


Kristina Jensen                                                Mette Brink
Leder af hjemmeplejen- Sygeplejen                   Teamleder af Lejregruppen


 

Hvalsøgruppen

Hvalsøgruppen holder fysisk til på Hvalsø Ældrecenter på 1. sal, hvor vi har vores kontorer. 

Ved behov for kontakt ang. personlig pleje, rengøring, afbud eller anden dialog

Kontakt venligst: tlf. nr. 30788227 bedst mellem 7.30 til 13.00 alle hverdage.

Opkald mellem 13.00 - 23.00 samt weekender/ helligdage kun akutte henvendelser

Ved behov for kontakt til sygeplejersken i dit område. Kontakt venligst: tlf. nr. 29200150

Telefontid/bedst mellem kl. 7.45- 8.15 eller kl. 14.00 – 15.00

 Med venlig hilsen


Kristina Jensen                                                Aino Lybæk
Leder af hjemmeplejen- Sygeplejen                   Teamleder af Lejregruppen

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk