Venteliste/ventetid

Du må forvente,- at der kan være ventetid på at flytte ind i en ældre- eller plejebolig

Venteliste

Du kan kun blive skrevet op på ventelisten, når du er blevet visiteret til en ældre- eller plejebolig.
Det er visitationen, der vurderer, hvilken borger, der har det største behov for bolig. I tilfælde af at to borgere har ligestillede behov, vil det være den borger, der har længst anciennitet, der først får tilbudt ledig bolig.

Der bliver taget hensyn til dine specifikke ønsker. Det kan forekomme, at du bliver tilbudt den første ledige plejebolig, hvis der er tale om et akut behov.

Du kan efterfølgende ansøge om at flytte til den ønskede bolig, hvis det i første omgang er umuligt at opfylde dit ønske.
Giver du afslag på tilbudt bolig vil du blive kontaktet af en visitator, som vurderer dine begrundelser for afslag.

Det vil ofte betyde, at du bliver slettet af ventelisten, og du må derefter søge bolig på ny.
Det er kun ved helt specielle forhold, der er mulighed for, at du kan forblive på ventelisten. 

Ventetiden til pleje- og ældrebolig varierer
Der er 154 plejeboliger, heraf 3 ægtepar boliger og 39 boliger tilegnet demente borgere til rådlighed.
Ingen borgere venter på garantien. 

Lejre kommune råder over 155 ældreboliger, heraf 7 3 rums og 2 boliger tilegnet yngre pensionister med handicap.

 

Antal borgere der venter på en plejebolig

Lige nu har vi 26 borgere der venter på en plejebolig.

Plejeboliger i Lejre Kommune

 

 

 

 

 

Antal borgere der venter på en ældrebolig

Vi råder over 155 ældreboliger. Liste med de ældreboliger vi tilbyder i linket herunder.

 Ældreboliger i Lejre Kommune

Venteliste til en ældrebolig september 2019   Ansøgere venter 
Langetoften   1
Smedegården    1
Nødager    1
Nødager 3 rums   4
Ærøvej    2
Hvalsø (Kirsebærhaven, Hovedgaden, Elmevej)   6
Blåbærhaven   1
Grønnehave   1
Lejre Kommune   2
I alt venter antal borgere   19

Kontakt Visitation & Hjælpemidler, tlf.: 46 46 46 46 som hjælper dig med svar på dine spørgsmål.

Du har ret til at klage mundtlig som skriftligt over afgørelsen. Klagevejledning er vedlagt afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingen, personalets opførsel- og udførelse af opgaven anbefaler vi, at du kontakter Borgerrådgiveren.
Se kontaktoplysninger th. på denne side.