Venteliste / ventetid

Du må forvente,- at der kan være ventetid på at flytte ind i en ældre- eller plejebolig

Venteliste

Du kan kun blive skrevet op på ventelisten, når du er blevet visiteret til en ældre- eller plejebolig.
Det er visitationen, der vurderer, hvilken borger, der har det største behov for bolig. I tilfælde  af at to borgere har ligestillede behov, vil det være den borger, der har længst anciennitet, der først får tilbudt ledig bolig.

Der bliver taget hensyn til dine specifikke ønsker. Det kan forekomme, at du bliver tilbudt den første ledige plejebolig, hvis der er tale om et akut behov.

Du kan efterfølgende ansøge om at flytte til den ønskede bolig, hvis det i første omgang er umuligt at opfylde dit  ønske.
Giver du afslag på tilbudt bolig vil du blive kontaktet af en Visitator, som vurderer dine begrundelser for afslag.

Det vil ofte betyde, at du bliver slettet af ventelisten, og du må derefter søge bolig på ny.
Det er kun ved helt  specielle forhold, der er mulighed for, at du kan forblive på ventelisten. 

Ventetiden til pleje- og ældrebolig varierer
Der er 154 plejeboliger, heraf 3 ægtepar boliger og 39 boliger tilegnet demente til rådlighed.
Ingen borgere venter på garantien. 

Lejre kommune råder over 155 ældreboliger, heraf 7, 3 rums og 2 boliger tilegnet yngre pensionister med handicap.

 

Antal borgere der venter på en ældrebolig

Vi disponerer over 155 ældreboliger i Lejre Kommune. Yderligere information samt en liste med de ældreboliger vi tilbyder i linket herunder.

 Ældrebolig i Lejre Kommune

Venteliste til en ældrebolig 15.10.2018 Nye ansøgninger  Ansøgere ialt
Hvalsø området 1 7
Lejre området 1 4
Bramsnæs området 0 0
Hele Lejre  1 1
Afslag/udsat/sagt nej tak/døde 1  
Søgt ud af kommunen 1 0
Ansøgere ialt 5 12

Du er altid velkommen til at kontakte Visitation & Bestiller, tlf.: 46 46 46 46 som hjælper dig med svar på dine spørgsmål.

Du har ret til at klage mundtlig som skriftligt over afgørelsen. Klagevejledning er vedlagt afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingen, personalets opførsel- og udførelse af opgaven anbefaler vi, at du kontakter Borgerrådgiveren.
Se kontaktoplysninger th. på denne side.