Pleje- og demensbolig

Du kan søge om en plejebolig, hvis du har et særligt behov for det. Det er en samlet vurdering af mange forhold, der afgør, om du kan få en plejebolig.

 

Hvem kan komme i betragtning til en plejebolig?

1. Du har behov for observation og/eller hjælp døgnet rundt.
2. Du har behov for hjælp der ikke kan dækkes i din nuværende bolig.
3. Du er ude af stand til, eller har svært ved, at tage hånd om egne behov og kan dermed ikke på betryggende vis bo alene.
4. Du kan ikke tilkalde hjælp ved akut opstået behov.
5. Du har i din nuværende bolig ikke mulighed for at anvende de hjælpemidler, der er behov for.
6. Du opholder dig lovligt i Danmark.

Hvem kan IKKE komme i betragtning til en plejebolig?

A. Alene på grund af høj alder
B. Du har et ønske om at bo nær din familie
C. Din nuværende bolig og have er for stor og svær at vedligholde
D. Din nuværende bolig er til salg/solgt
E. Skilsmisse eller ægtefælles dødsfald                            


Sådan søger du om en plejebolig

Kan du opfylde nogle af punkterne i ovenstående "Hvem kan komme i betragtning til en plejebolig"  kontakter du Visitation på visitation&bestiller@lejre.dk eller ring på telefon 46 46 46 46.
Når vi har modtaget din henvendelse, kan du forvente at blive kontaktet af en visitator indenfor to uger, for at lave en aftale om et besøg hos dig.
Ved visitationsbesøget udarbejder visitator i samarbejde med dig ansøgningen og en helhedsvurdering, som er med til at belyse din samlede situation og dine behov.
Denne helhedsvurdering skal vedlægges din ansøgning, for at den kan behandles i boligvisitationsudvalget.

Frit valg af plejebolig

Ældre og andre personer med handicap, der er godkendt til en plejebolig, har ret til frit at vælge en bolig uanset boligens beliggenhed i- og uden for Lejre Kommune.
Søger du en ældrebolig er det en forudsætning, at du er godkendt både i din egen kommune og i tilflytningskommunen.
Tildelingen af plejeboliger sker på grundlag af behov.
Retten til frit valg giver også ret til, at din ægtefælle eller samlever flytter med. Boligen skal i dette tilfælde være egnet til to personer.

Vi tilbyder forskellige plejeboliger

  • Boliger med almene plejebehov:
    AmmershøjparkenBøgebakken og Hvalsø Ældrecenter

  • Boliger til borgere med hukommelsesproblemer og andre særlige behov:
    Ammershøjparken, Bøgebakken og Buskevej/Kløverhuset Hvalsø Ældrecenter.