Svar på ofte stillede spørgsmål

Kan jeg se en ældrebolig, inden jeg beslutter mig?

Det er ikke så nemt da boligerne er lejet ud. Det er derfor først muligt af se boligen når den er ledig.

Vi arbejder på at opdaterer boligfolderne med grundplan og billeder af alle boliger.

Afgørelsen om hvorvidt du er berettiget til en ældrebolig træffes på baggrund af lovgivningen og den vurdering der blev foretaget i fællesskab med dig i dit hjem samt kommunens kvalitetsstandard for visitation af ældre- og plejeboliger.

Kan jeg få lån til indskud og 

Mere information på siden boligstøtte

Det er muligt i nogle ældreboliger at have husdyr med i boligen.

Hvis du har særlige ønsker til boligen fx hvis du afslår et tilbud om en ledig bolig, bliver du ikke slettet på ventelisten. Men der løber desværre en ny frist på to måneder på fra det tidspunkt, hvor vi modtog dit afslag. Hvis du ønsker at bo i en specifik pleje eller demensbolig, gælder plejeboliggarantien desværre ikke.