Sådan søger du om en ældrebolig

Ønsker du at søge en af vores ældre- og handicapegnede boliger kan du kontakte Visitation & Hjælpemidler på visitation&bestiller@lejre.dk eller ring på telefon 46 46 46 46.

Når vi har modtaget din henvendelse, kan du forvente at blive kontaktet af en visitator indenfor to uger, for at lave en aftale om et besøg hos dig.
Ved visitationsbesøget udarbejder visitator i samarbejde med dig ansøgningen og en helhedsvurdering, som er med til at belyse din samlede situation og dine behov.
Denne helhedsvurdering vedlægges din ansøgning så den kan behandles i boligvisitationsudvalget.