Hvem kan visiteres til en ældrebolig?

Du kan visiteres til en ældrebolig hvis du ikke længere af fysiske årsager kan klare dig i din nuværende bolig

  • Det er ikke længere forsvarligt, at du er alene hjemme

  • Du har er stort behov for at være sammen med andre eller

  • Du har fået konstateret demens og du har brug for tryghed og omsorg i dine nære omgivelse

I ældreboligerne har du mulighed for at blive visiteret til f.eks. personlig pleje, praktisk hjælp og hjemmesygepleje.