Frit valg af ældrebolig

Ældre og andre personer med handicap, der er godkendt til en ældrebolig, har ret til frit at vælge en ældrebolig uanset boligens beliggenhed i- og uden for Lejre Kommune.

Søger du en ældrebolig er det en forudsætning, at du er godkendt både i din egen kommune og i tilflytningskommunen.

Tildelingen af ældreboliger sker på grundlag af behov.

Retten til frit valg giver også ret til, at din ægtefælle eller samlever flytter med. Boligen skal i dette tilfælde være egnet til to personer.