Tro- og loverklæring ved genbevilling af hjælpemidler

Du skal ansøge om at få udskiftet hjælpemidlet ved at udfylde en tro-og loverklæring

Hvis dit hjælpemiddel f.eks. er gået i stykker eller er slidt op, og du fortsat har behov for hjælpemidlet, kan du ansøge om at få udskiftet hjælpemidlet. Det gør du ved at udfylde en tro-og loverklæring og sende den til Lejre Kommune.

En genbevilling af hjælpemidlet forudsætter, at dit funktionsniveau er uændret siden den seneste afgørelse, og at du har behov for et tilsvarende hjælpemiddel.

Ved at udfylde en tro- og loverklæring erklærer du, at dit behov, dit funktions- og aktivitetsniveau og dine forudsætninger for at bruge hjælpemidlet er identisk med det, der blev truffet afgørelse ud fra på bevillingstidspunktet. Afgørelsen for genbevilling vil dermed blive truffet ud fra tro-og loverklæringen, som vil læne sig op af de indhentede oplysninger på bevillingstidspunktet.

Hvis du har behov for et nyt produkt eller samme produkt i en anden størrelse eller med andet tilbehør, skal du ikke udfylde en tro- og loverklæring. Du kan lave en ny ansøgning, enten ved at udfylde ansøgningsskemaet til hjælpemidler og forbrugsgoder eller ved at kontakte Visitation & Hjælpemidler på telefon 46 46 46 46.

Det er kun ved genbevilling af hjælpemidler bevilget efter Servicelovens § 112, at du kan genansøge ved brug af en tro- og loverklæring.
Hvis du for eksempel er bevilget et forbrugsgode som udlån fra Lejre Kommune, skal du kontakte Visitation og Hjælpemidler på telefon. Du kan også udfylde et nyt ansøgningsskema.

Du skal være opmærksom på, at det efter straffelovens § 161 er strafbart at afgive urigtige oplysninger i en tro og loverklæring.

Udfyld Tro- og loverklæring her