Nødkald

Et nødkald via din telefon giver dig mulighed for at ringe til hjemmeplejen døgnet rundt.

Nødkald
Et nødkald er et hjælpemiddel, hvor du med et tryk på en knap kan komme i kontakt med hjemmeplejen. Nødkaldet skal du bære på dig hele tiden, og det fungerer kun i dit hjem.

Nødkaldet dækker akut opståede behov for personlig hjælp, hvor du ikke ved egen eller andres hjælp kan tilkalde assistance og derved afhjælpe den akutte situation. Nødkaldet er ikke en erstatning for 112. 

Det er en forudsætning, at du på grund af en varig nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse har behov for at kunne tilkalde hjælp, og at du ikke er i stand til at anvende en telefon eller mobiltelefon. Nødkald kan i særlige tilfælde bevilges som et midlertidigt hjælpemiddel.

Hvordan bevilges nødkald
For at få bevilget et nødkald skal du søge om det hos en visitator. En visitator vil herefter behandle din ansøgning ud fra en samtale i dit hjem, med mindre der foreligger de nødvendige oplysninger i forvejen. 

Samtalen indeholder blandt andet spørgsmål om dit funktionsniveau. Hvordan et nødkald kan forbedre og lette din dagligdag. Dine muligheder for at betjene en telefon eller et nødkald. Du bor alene eller sammen med ægtefælle eller samlever. Du har en varig/midlertidig funktionsnedsættelse etc.
Du er velkommen til at invitere pårørende med til samtalen. 
Visitator vil efter besøget vurdere om kriterierne for bevilling er opfyldt og om et nødkald kan hjælpe dig.

Opsætning af nødkald
Apparatet låner du af kommunen, som betaler for opsætningen.


Det er samtidig nødvendigt, at:

  • Du abonnerer på en fastnettelefon. Du betaler selv for abonnement og drift af fastnettelefon samt samtaleudgifterne i forbindelse med brug af nødkaldet.

  • Du accepterer opsætning af en nøgleboks så tæt ved indgangsdøren som mulig. Du afleverer en ekstranøgle til nøgleboksen.