Kropsbårne hjælpemidler

Du kan søge om støtte til kropsbårne hjælpemidler, hvis din funktionsevne er varigt nedsat fysisk eller psykisk

Hvad er et kropsbåret hjælpemiddel?
Det kan for eksempel være ortopædisk fodtøj, støttekorsetter, kompressionsstrømper, parykker, skinner/bandager, stomi-artikler, inkontinensprodukter, testmateriale i forbindelse med diabetes, mm.
Du kan få hjælp til anskaffelse af et kropsbåret hjælpemiddel, hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader. (Lov om Social Service kapitel 21 § 112)

Formål
Konsekvenser af dit funktionstab skal være er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Bevilling af kropsbårne hjælpemidler skal derfor medvirke til at:

  • Det i væsentlig grad kan afhjælpe dine varige følger af den nedsatte funktionsevne

  • Det i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

Kropsbårne hjælpemidler skal bidrage til, at du får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Så du har størst mulig uafhængighed af andres bistand i dagligdagen. Samt sikre, at du får mulighed for at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Funktionsevne
Der bliver lagt vægt på, hvor meget eller hvor lidt du kan i forhold til din nedsatte kropslige eller kognitive funktion. 

Digital ansøgning
Fra den 1. december 2013 blev det obligatorisk, at ansøge om kropsbårne hjælpemidler ved hjælp af en digital selvbetjeningsløsning.
Ansøgningerne er både for dig der søger første gang, samt når du har brug for en genbevilling.

Hvis du er i tvivl, kan du få støtte og vejledning ved, at kontakte Borgerservice på Hvalsø Rådhus tlf. 46 46 46 46.

Økonomiske forhold
Bevillingen er uafhængig af din økonomi og forsørgelse grundlag. Der bliver skelnet mellem bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode. Ydelsen af hjælpemidlet/forbrugsgodet er skattefri. Der kan være delvis egenbetaling.

Afgørelses kompetence
Det er Visitation & Hjælpemidler, der træffer afgørelsen om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Anskaffelse inden bevilling
Du kan normalt kun få støtte til hjælpemidler, som du anskaffer, efter bevillingen er givet.

Høreapparater
Når du ansøger om tilskud til høreapparater gælder følgende:
Pr. 1.januar 2013 overgik sagsbehandling i forbindelse med bevilling af høreapparater til region Sjælland.
Det betyder, at din ansøgning skal sendes til den elektroniske postkasse: re-hoereapparat@regionsjaelland.dk

Du kan også poste din ansøgning til:
Koncern Økonomi
Att. Pernille Christensen
Alleen 15, 
4180 Sorø

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.