El-scooter

Du kan søge om anskaffelse af en el- scooter, hvis din funktionsevne er varigt nedsat.

Hvem kan få støtte til el-scooter/el-køretøj?
Hvis din gangfunktion er varigt nedsat i en sådan grad, at du ikke kan klare dagligdagen uden brug af en el scooter/el-køretøj, kan du ansøge Lejre Kommune om støtte til anskaffelsen.
Formålet er at afhjælpe din nedsatte gangevne, så du kan blive mere selvhjulpen i dagligdagen. Det kan f.eks. dreje sig om mulighed for at kunne passe dit arbejde, foretage indkøb eller andre nødvendige daglige funktioner.
Et el-køretøj bliver som oftest bevilget som et forbrugsgode. Det betyder, at der kun ydes et tilskud på 50 % af prisen på et standard el-køretøj. Du skal være opmærksom på, at der er udgifter forbundet med driften i form af vedligeholdelse og reparation. Der ydes ikke hjælp til genanskaffelse af forbrugsgoder. (Information om hjælpemidler og forbrugsgoder).
Er el-køretøjet bevilget som et hjælpemiddel ydes der hjælp til reparation, herunder udskiftning af batterier og evt. genanskaffelse. Du skal dog stadig selv sørge for vedligeholdelsen som f.eks. smøring og udskiftning af dæk og slanger.

Ansøgning
Ansøgningen behandles i Visitationsafdelingen/Center for Social og Omsorg. Her bliver din ansøgning vurderet af en sagsbehandlende terapeut ud fra en samtale, hvor dit funktionsniveau og aktivitetsbehov vil blive individuel vurderet.
Samtalen foregår som regel i dit hjem. Ansøgningsskema under information om hjælpemidler og forbrugsgoder