Ændring- indretning af din bolig

Du kan søge om tilskud til nødvendig boligændring af din bolig som fx adgangsforhold, særlige greb eller lignende

Hvem kan få hjælp til boligændring?
Ændring af din bolig har til hensigt at gøre den bedre egnet som opholdssted for dig, så din bolig passer bedre til dig og dine behov.

Hvad kan du søge om?
Du kan efter behov få tilskud til ændring af din bolig. Det kan blive bevilget alt efter dit handicap, din fysiske og/ eller psykiske funktionsevne, ældre, varig nedsat funktionsevne, etc.
Det kan eksempelvis dreje sig om ændring af adgangsforhold, opsætning af særlige greb eller lignende.

Sådan søger du om hjælp til boligændring:
Kontakt Visitation & Hjælpemidler for at få råd og vejledning om, hvordan du søger om den boligændring, du har behov for.