Målgruppe

Borgere med hjerneskade inddeles i nedenstående 3 kategorier. Hjerneskadekoordination er for gruppen specialiseret og højt avanceret, og kan starte op indenfor det første år efter en ny erhvervet hjerneskade er opstået. Hjerneskaderådgivning er for alle borgere med ny erhvervet hjerneskade.

• Specialiseret (indeholder også højt specialiseret)
• Avanceret (indeholder også højt avanceret)
• Basal

Regionen udskriver genoptræningplan (GOP) på alle niveauer. Regionen varetager rehabilitering og genoptræning på specialiseret niveau, kommunen varetager rehabiliteringen og genoptræning på avanceret og basalt niveau.
Hvis Regionen udskriver en Specialiseret Rehabiliterings plan, medfører dette at kommunen skal varetage den specialiserede rehabilitering, ofte i samarbejde med et specialiseret genoptræningssted.

Følgende diagnoser hører under hjerneskadekoordination:

• Apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen)
• Traumatisk hjerneskade efter trafikuheld, fald eller vold
• Hjernebetændelse
• Meningitis
• Svær hjernerystelse med efterfølgende kognitive (mentale) vanskeligheder
• Hjernetumor