Hjerneskade - Råd og vejledning

Jeg kan hjælpe dig med at få overblik over din situation, hvis du er ramt af hjerneskade  eller hjernerystelse.
Jeg kan vejlede  dig og dine pårørende  om hvordan I kan klare hverdagen og livet med følger efter hjerneskade.



I svære sager samler jeg trådene for dig.

  • Udskrivelse fra hospital
  • Forsørgelse
  • Arbejde og fritid
  • Familie og netværk
  • Behandling, træning og undervisning
  • Bolig og hjælpemidler
  • At klare hverdagen
  • Pleje og omsorg
  • Rådgivning og vejledning til pårørende

Alle borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende kan få råd og vejledning.
Jeg kan rådgive fagpersoner om din rehabilitering og behov for støtte.  Ved behov kan jeg deltage i møder med fx jobcenter

Hjernesagen Roskilde og Lejre   

 

Netværkscafé for pårørende

Netværkscafé for pårørende

Første møde i 2019 er tirsdag 5. februar kl. 18.45
.
Når livet er svært, kan det gøre godt at tale med andre i samme situation. Vi kan alle komme ud for svære perioder og problemer, som vi ikke føler, vi kan magte alene. Det kan være en støtte at mødes i netværkscaféen og snakke, lytte og udveksle erfaringer, der er tilknyttet en faglig person.

Vi mødes på Rehabiliteringscenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde. Yderligere oplysninger fås hos Jørgen Boesgård, tlf. 21 75 92 27, hvor man også kan tilmelde sig – det er dog ingen betingelse.

Hold dig yderligere orienteret om din lokalforening og aktiviteter, som er programsat efter redaktionens slutning. Send en mail til roskilde-lejre@hjernesagen.dk

Aktiviteter i din lokale hjernesagsforening

 

Oplæg fra temadag om skjulte skader

Hvad betyder skjulte handicap for mennesker med hjerneskade og deres omgivelser?

Oplægsholder Hysse B. Forchhammer, ledende neuropsykolog, Glostrup Hospital

Hvad betyder skjulte handicap for mennesker med hjerneskade og deres omgivelser?

Oplægsholder Hysse B. Forchhammer, ledende neuropsykolog, Glostrup Hospital

Læs oplægget her



Hvad sker der i hjernen, og hvilke konsekvenser har en hjerneskade?

Oplægsholder Troels W. Kjær, specialeansvarlig overlæge, Neurofysiologisk Center, Roskilde Sygehus

Om hjernens plasticitet og dens måde at finde nye veje til at løse sine opgaver efter en skade.

Troels W. Kjærs oplæg bliver ikke offentliggjort. En del af det handlede om at træne sin hjerne. Det har han skrevet en bog om. Køb den her og støt Hjernesagens arbejde.



Personligheds- og adfærdsforandringer hos let til moderat skadede

Oplægsholder Frank Humle, neuropsykolog og daglig leder, Center for Hjerneskade

Læs oplægget her



Træthed efter en apopleksi - betydning for rehabilitering og dagligliv

Oplægsholder Mia Loft, sygeplejerske og ph.d.-studerende, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Mia Lofts oplæg bliver ikke offentliggjort.

Målgruppe

Borgere med hjerneskade inddeles i nedenstående 3 kategorier. Hjerneskadekoordination er for gruppen specialiseret og højt avanceret, og kan starte op indenfor det første år efter en ny erhvervet hjerneskade er opstået. Hjerneskaderådgivning er for alle borgere med ny erhvervet hjerneskade.

• Specialiseret (indeholder også højt specialiseret)
• Avanceret (indeholder også højt avanceret)
• Basal

Regionen udskriver genoptræningplan (GOP) på alle niveauer. Regionen varetager rehabilitering og genoptræning på specialiseret niveau, kommunen varetager rehabiliteringen og genoptræning på avanceret og basalt niveau.
Hvis Regionen udskriver en Specialiseret Rehabiliterings plan, medfører dette at kommunen skal varetage den specialiserede rehabilitering, ofte i samarbejde med et specialiseret genoptræningssted.

Følgende diagnoser hører under hjerneskadekoordination:

• Apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen)
• Traumatisk hjerneskade efter trafikuheld, fald eller vold
• Hjernebetændelse
• Meningitis
• Svær hjernerystelse med efterfølgende kognitive (mentale) vanskeligheder
• Hjernetumor