Hvordan foregår et forebyggende hjemmebesøg?

Samtalen med dig handler om dit liv på godt og ondt og hvordan vi bedst kan hjælpe dig med tilbud, støttemuligheder og aktiviteter.

Du bliver kontaktet af en sundhedsrådgiver, og I aftaler et nærmere tidspunkt for en samtale. Hvad I skal tale om, afgør du. Det kan f.eks. være:

  • Din aktuelle livssituation eksempelvis i forbindelse med fremtidsplaner eller tab af ægtefælle
  • Hvad der godt - hvad der er svært i din hverdag? 
  • Hvordan er dit helbred?
  • Vi har tilbud om træning, aktiviteter og støttemuligheder
  • Dine ideer til at styrke udviklingen for ældre i Lejre Kommune?

Besøget varer ca. 1 time og undervejs vil vi skriver nogle noter ned for at sikre en sammenhæng mellem besøgene.
Vi har tavshedspligt, og vi må ikke videregive personlige oplysning om dig, uden at du har givet os din tilladelse til det.