Forebyggende hjemmebesøg

Et frivilligt tilbud om en samtale hjemme hos dig med en sundhedsrådgiver om din aktuelle situation og livskvalitet

Ifølge Serviceloven § 79 a skal Lejre Kommune tilbyde en samtale om sundhed og trivsel til:

 • Dig der er 75 år
 • Dig der er 80 år eller derover
 • Dig der er mellem 65 år og derover og oplever at være i en særlig svær livssituation 

Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale hjemme hos dig. Du behøver ikke at have et konkret problem for at få et besøg. Du bestemmer hvad vi taler om. Hvis du har ideer, som kan være med til at styrke udviklingen i Lejre Kommune, er du meget velkommen til at drøfte dem.
Det er frivilligt om du vil modtage besøg.
Tilbuddet gælder ikke beboere på plejecentre og institutioner samt borgere, der er visiteret til og modtager praktisk og personlig bistand mere end 2 gange i døgnet.

Vores formål med forebyggende hjemmebesøg hos dig:

 • at styrke dine muligheder for selv at klare hverdagen
 • at forebygge sygdom og styrke heldbred og funktionsevne
 • at støtte dig i at bevare dit  sociale netværk
 • at  rådgive om økonomi og boligsituation
 • at give dig råd om aktiviteter og støttemuligheder i kommunen
Kort om sundhedsrådgiverne

Alle sundhedsrådgivere har en sundhedsfaglig uddannelse samt relevante kurser inden for forebyggende hjemmebesøg.

Når vi kommer hos dig kan vi ikke bevilge ydelser til eksempelvis hjemmehjælp, hjælpemidler, madservice eller andet.
Til gengæld kan vi hjælpe dig med en henvisning til den hjælp du har brug for.

Hvordan foregår et forebyggende hjemmebesøg?

Samtalen med dig handler om dit liv på godt og ondt og hvordan vi bedst kan hjælpe dig med tilbud, støttemuligheder og aktiviteter.

Du bliver kontaktet af en sundhedsrådgiver, og I aftaler et nærmere tidspunkt for en samtale. Hvad I skal tale om, afgør du. Det kan f.eks. være:

 • Din aktuelle livssituation eksempelvis i forbindelse med fremtidsplaner eller tab af ægtefælle
 • Hvad der godt - hvad der er svært i din hverdag? 
 • Hvordan er dit helbred?
 • Vi har tilbud om træning, aktiviteter og støttemuligheder
 • Dine ideer til at styrke udviklingen for ældre i Lejre Kommune?

Besøget varer ca. 1 time og undervejs vil vi skriver nogle noter ned for at sikre en sammenhæng mellem besøgene.
Vi har tavshedspligt, og vi må ikke videregive personlige oplysning om dig, uden at du har givet os din tilladelse til det.