Demenskoordinatoren

Demenskoordinatoren kan støtte dig i fortsat at have en aktiv hverdag, som er overskuelig. Hjælpen er aldrig længere væk end telefonen - tøv ikke med at henvende dig

Formålet

Formålet med vores besøg hos dig er at sikre et personligt tilbud til dig. Vi forebygger og yder hjælp når "Demens er flyttet ind".
Vi støtter og vejleder og underviser hjemmeplejens personale i forhold til demensindsatsen på plejecentrene.

Det er vigtigt med en tidlig indsats

Demenskoordinatoren kan støtte dig i fortsat at have en aktiv hverdag, som er overskuelig, med en vifte af kommunale og frivillige tilbud:

  • Individuel vejledning og rådgivning
  • Samværs- og støttegrupper
  • Netværksgrupper for pårørende
  • Mandags vandreklub
  • Deltagelse på aktivitetscentrene på hverdage
  • Råd og vejledning i forhold til at få praktisk og personlig hjælp
  • Besøgsvenner i hjemmet
  • Rådgivning om bolig tilbud
  • Mulighed for et afgrænset ophold i en midlertidig bolig

 

Links til undersider