Opsøgende, støttende og forbyggende tilbud til dig

Hjerneskade- og demenskoordinatorerne tilbyder opsøgende, rådgivende og støttende besøg og samtaler med borgere der har en demens- eller hjerneskade sygdom eller symptomer derpå.

Sundhedsrådgiverne tilbyder forebyggende hjemmebesøg hjemme hos dig. Det gælder alle på 65 år til 80 år og derover, som er i særlig risiko for, at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Tilbuddet gælder dog ikke beboere på plejecentre og institutioner samt borgere, der er visiteret til at modtage praktisk og personlig bistand mere end to gange i døgnet.

Links til undersider

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.