Dagcentret Hvalsø

Det er vores mål, at det skal være hyggeligt og rart at komme hos os og du skaber nye kontakter og sociale fællesskaber.

Aktiviteterne i Dagcentret målrettes efter dine behov.
Det er muligt at hvile i middagsstunden i hvilestole. Du må gerne medbringe egen madpakke.
Vi har åbent man-fredag kl.10.00-15.00.

Vi er tre medarbejdere i dagcentret:
• Tre social- og sundhedsassistenter 

Mandag, tirsdag og torsdag er tilbuddet i dagcentret rette specielt mod borgere med en erhvervet senhjerneskade.

Onsdag og fredag er aktiviteterne åbent for alle borgere.
Det er meget vigtigt for os, at du føler dig tryg når du er i centret. Vi tager udgangspunkt i din funktionsevne og finder aktiviteter der passer til dig.

Der er vedligeholdende ADL træning/gymnastik mandag og torsdag eftermiddag.
Gudstjeneste den 2. onsdag i måneden og fællessang om fredagen.

Hvis du ønsker at komme på Dagcentret mandag, tirsdag og onsdag kan det sker i samarbejde med vores demens- eller hjerneskadekoordinator.
Vil du komme på Dagcentret onsdag og fredag sker i samarbejde med visitator, sundhedsrådgiver, træningsterapeut, hjemmeplejen, dine pårørende og dig selv.

Vores aktivitetkalendere er er opdelt sådan at der en aktivitetskalender for neurologiske borgere der er visiteret til at komme her og en aktivitetskalender for ikke visiterede borgere. Du er altid velkommen.

Aktivitetskalender for neurologiske borgere 

Aktivitetskalender for ikke visiterede borgere til dagcentret

Vi har haft meget travlt og ikke fået opdateret aktivitetskalenderne. Der kommer snart en for juni måned.

Du skal selv medbringe en madpakke. Der serveres ost / kage + kaffe / the / Kakao hver gang for kr.10, -.

Dagcentret er fysisk placeret til højre ved indgangen Hvalsø Ældrecenter. Dagcentret modtager primært borgere fra den nordlige del af kommunen.

Vi har åbent alle dage fra kl. 10.00 til kl. 15.00. 

Aktivitetskalender for neurologiske borgere visiteret af dagcentre

Juni måned

Dato Formiddag kl. 10-11.30 Eftermiddag kl. 13-15.00
Fredag d.1. Lukket Lukket
     
Mandag d.4.  Gå tur hvis vejret tillader det  spil
Tirsdag d.5.  Lukket grundlovsdag  spil
Onsdag d.6. Lukket Lukket
Torsdag d.7. Moto fliser  
Fredag d.8. Lukket Lukket
     
Mandag d.11.  Oplæsning af Tude Marie  Moto
Tirsdag d.12.  Siddegymnastik  spil/hygge
Onsdag d.13. Lukket Lukket
Torsdag d.14. Moto fliser Hygge
Fredag d.15. Lukket Lukket
     
Mandag d.18. Ud og gå i det gode vejr. Muligvis bustur  Spil
Tirsdag d.19. Gåtur Tude Marie
Onsdag d.20. Lukket Lukket
Torsdag d.21. Bage til kaffen Moto fliser 
Fredag d.22. lukket Lukket
     
Mandag d.25 Oplæsning af Tude Marie/Kreativt  Gåtur
Tirsdag d.26  Motofliser Højtlæsning
Onsdag d.27. Lukket Lukket
Torsdag d.28. Bage kage  Moto fliser 
Fredag d.29.  lukket Lukket

 

 

 

 

Aktivitetskalender for ikke visiterede borgere til dagcentret

Juni måned

Dato Formiddag kl. 10-11.30 Eftermiddag kl. 13-15.00
Fredag d.1.  Trim sko kl.10 - 14.00  Hygge/kreativt
     
Mandag d.4. Åben for visiterede neurologiske borgere  
Tirsdag d.5. Åben for visiterede neurologiske borgere  
Onsdag d.6.  Stolegymnastik  Kreativt
Torsdag d.7. Åben for visiterede neurologiske borgere  
Fredag d.8. Sang og musik med Alice

Spil og hyggeligt samvær

     
Mandag d.11. Åben for visiterede neurologiske borgere  
Tirsdag d.12. Åben for visiterede neurologiske borgere  
Onsdag d.13.
Gudstjeneste
Kreativt
Torsdag d.14. Åben for visiterede neurologiske borgere  
Fredag d.15. Sang og musik med Alice  
     
Mandag d.18. Åben for visiterede neurologiske borgere  
Tirsdag d.19. Åben for visiterede neurologiske borgere  
Onsdag d.20. Stolegymnastik  Quiz
Torsdag d.21. Åben for visiterede neurologiske borgere  
Fredag d.22. Snag og musik med Alice  Spil og hyggeligt samvær 
     
Mandag d.25. Åben for visiterede neurologiske borgere  
Tirsdag d.26. Åben for visiterede neurologiske borgere  
Onsdag d.27. Stolegymnastik  Spil
Torsdag d.28. Åben for visiterede neurologiske borgere  
Fredag d.29.  sang og musik med Alice Kreativt