Daghjem og dagcentre, - et tilbud om hyggeligt samvær

Daghjem og dagcenter er for dig der har det svært og ikke kan være alene eller har en nedsat funktionsevne?

Vi tilbyder:
Hyggeligt samvær med andre i samme situation
Holdgymnastik
Aktiviteter tilpasset dit funktionsniveau
Aktiviteter i forbindelse med højtider
Vi arbejder med hverdasrehabilitering på dine præmisser

Hvem kan formidle kontakten til os?
Træningsterapeuter
Sundhedsrådgiveren der kommer på hjemmebesøg
Visitator
Hjemmehjælpen eller dig selv og dine pårørende
Hjerneskade- og demenskoordinator

Hvis du ikke selv kan køre er der mulighed for kørsel til det enkelte center, mod egenbetaling 35 kr. pr dag. Du medbringer selv en madpakke.
Vi bestiller kørsel for dig.
Afbud skal ske til det dagcenter du er tilknyttet mellem kl.8.30-9.00 til Dagcentret Hvalsø på tlf.: 2920 0151 og Daghjemmet Bøgebakken på tlf. 6010 0437 

 

Links til undersider