Tilsyn med ældre- og plejecentrene

Der bliver ført en række tilsyn med alle ældre- og plejecentre i hele landet. Disse foregår i henhold til lovgivningen på området afhængig af, hvilket formål tilsynet har.

Tilsyn med ældre- og plejecentrene i lejre Kommune

  • Fødevarestyrelsens kontrol med levnedsmidler
  • Uanmeldt tilsyn foretaget af en ekstern virksomhed
  • Embedslægens tilsyn
  • Arbejdstilsynet

Fødevarestyrelsen fører med jævne mellemrum kontrol med alle virksomheder, der i en eller anden grad har med madvarer at gøre. Dette tilsyn er uanmeldt.

Det uanmeldte plejehjemstilsyn

Tilsynet har til formål at sikre, at man efterlever de aftaler, der er indgået med borgerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. Revas, der er en ekstern tilsynsvirksomhed, kommer uanmeldt besøg. Fokusområderne tilsynet ændres fra år til år.

Embedslægeinstitutionens plejehjemstilsyn

Hvert år skal Sundhedsstyrelsen gennemføre mindst ét u varslet tilsynsbesøg. Dette tilsyn foretages af Embedslægeinstitutionen, og formålet er at medvirke til at sikre den sundhedsfaglige indsats for de svage ældre. Med udgangspunkt i en række målepunkter foretages besigtigelse af plejecentret og udvalgte medarbejdere samt fire beboere interviews. Der foretages endvidere stikprøvekontroller af den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen.

Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på virksomheden. Arbejdstilsynets opgave er at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøreglerne.

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.