Tilsyn med ældre- og plejecentrene

Der er hvert år tilsyn på plejecentrene i Lejre Kommune, herunder kan du se, hvilke tilsyn der udføres.

Tilsyn med ældre- og plejecentrene i Lejre Kommune

  • Det lovpligtige uanmeldte kommunale tilsyn
  • Det sundhedsfaglige tilsyn
  • Ældretilsynet
  • Arbejdstilsyn
  • Tilsyn fra fødevarestyrelsen 
  • Lovpligtige årlige brandtilsyn


Det lovpligtige uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynet har til formål at sikre, at man efterlever de aftaler, der er indgået med borgerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. Fokusområderne tilsynet ændres fra år til år. 

Det Sundhedsfaglige Tilsyn 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risiko analyser. 
Der udarbejdes en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Rapporter kan tilgås på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: link til tilsynsrapporter

Styrelsen for Patientsikkerhed

Ældretilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

• personlig og praktisk hjælp og madservice
• rehabiliteringsforløb
• aflastning og afløsning og midlertidige ophold
• socialpædagogisk bistand
• genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tilsynet er en 4 årig forsøgsordning, der udspringer af SATS-puljeaftalen for 2018-21. Mere præcist løber forsøgsordningen fra 1. juli 2018 – 31. december 2021.
Tilsynet erstatter hverken det nuværende kommunale tilsyn på ældreområdet eller Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn.
 
Du kan læse mere om Ældretilsynet her.

Arbejdstilsyn

Indhold på vej

Tilsyn fra fødevarestyrelsen 

Under 'Tilsyn' herunder kan du for hvert center finde link til Fødevarestyrelsens kontroller med de enkelte køkkener.

Lovpligtige årlige brandtilsyn

Indhold på vej

 

Tilsyn Hvalsø Ældrecenter

Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn:  

2017
2018

Styrelsen for Patientsikkerhed: 

Ingen nyere tilsyn

Ældretilsynet

2019

Levnedsmiddelkontrollen / fødevarestyrelsen:  

 

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk