Støttegrupper, pårørende og gæster


På Bøgebakken er der flere frivillige støttegrupper, der medvirker til at give beboerne oplevelser.
Se alle grupperne i månedsbladet IMPULS som også findes på www.lejre.dk

Bøgebakkens venner
Bøgebakken venner er en støttegruppe af pårørende og frivillige. Formålet med gruppens arbejde er at give beboerne oplevelser, der ikke altid er mulighed for indenfor de givne økonomiske rammer. Der arrangeres større underholdnings- arrangementer samt kulturelle oplevelser. Støtteforeningen modtager gerne sponsorater og alle interesserede kan melde sig ind i foreningen.

Beboer- og Pårørende Rådet
Der er etableret et Beboer- og Pårørende Råd for Bøgebakken. Se Beboer og Pårørende Rådet

Pårørende og gæster
Dine pårørende er altid velkomne, ja uundværlige for at bo enheden kan fungere som et trygt og hjemligt miljø.
Dine pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem dit tidligere- og det nuværende liv. Vi håber, at dine pårørende vil betragte bo enheden som dit hjem, og aktivt tage del din og bo enhedens
hverdag. Vi forventer, at dine pårørende rydder op, og vasker op efter sig.

Prisliste for mad til pårørende
Dine pårørende kan spise med fra tid til anden. Du skal blot give besked i god tid.
Betaling sker til husets kostkassen (kontakt gruppeleder).
Dine pårørende kan spise med til morgenmad, frokost og aftensmad/varm mad.
Mht. prisen henvises til kostkasseregulativet.