Plejecentret Bøgebakken

På Plejecentret Bøgebakken er det vores mål, at du får en oplevelse af, at være i egen bolig med privathed, nærhed og det individuelle, kombineret med plejehjemmets tryghed, et såkaldt leve– bo miljø.
En plejebolig er således ikke en institution, men en bolig under lejeloven, med den råderet over boligen, som er indeholdt i lejeloven.
En plejebolig er principielt en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen.
Ud fra en individuel vurdering ydes hjælp til personlig pleje og praktisk bistand.
Selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen er centrale værdier for beboerne. På plejecentret arbejdes der med hverdagsrehabilitering.

Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering tager udgangspunkt i, - at støtte og motivere dig til at deltage aktivt i hverdagsaktiviteterne.
Dette kunne for eksempel være, at du selv tager tøj på, klarer badet, er sammen med andre, går en tur mm. Aktiviteter med udgangspunkt i hvad der
giver mening for dig. Du hjælpes til, at klare flere hverdagsaktiviteter selv.
På plejecentret tilbyder vi dig hjælp til aktiviteter, der kan bidrage til bedring af din livskvalitet.
Dette kan både være fælles aktiviteter f.eks. sangeftermiddage eller banko, og det kan være ”en til en” aktivitet som f.eks. gå- eller cykelture.
For vores svageste beboere arbejder vi med at dele ”stjernestunder”, hvor nærvær er omdrejningspunktet.

Fysiske forhold
I Centerbygningen er en administrationsafdeling. Der er endvidere et dagcenter. Har du ønsker om at låne Dagcentret til fx en større eller mindre fest, kan det sagtens lade sig gøre. Dette aftales med gruppelederen. Det kræver at festen afholdes uden for Centretes åbningstid.
Der er også træningsfaciliteter (fysioterapi og ergoterapi). For at kunne benytte disse faciliteter skal du være henvist af egen læge.

Haven

Haven
Imellem husene er en fælles have. Pasning af de fælles havearealer varetages af Vej og Park.
Hver lejlighed har desuden en privat terrasse som er flisebelagt som du/i selv har ansvaret for.
Du og dine pårørende er meget velkomne til selv at sætte jeres præg på terrassen.

Boligerne

Boligerne
Bøgebakken blev taget i brug februar 2007 og udvidet i 2011. Centret består af 7 huse hver med 7 –11 permanente
lejligheder og 2 – 3 aflastningsboliger. 3 af lejlighederne er ægtepar boliger.
2 af husene er til borgere med en demenssygdom. Alle lejligheder indeholder stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Der er antennestik, telefonstik samt IT adgang i hver lejlighed. Du kan tilkøbe internet/bredbånd og flere TV-kanaler eller IP-telefoni ved direkte at kontakte YouSee. Tlf.: 80804040. eller www.You.See.dk eller i en TDC-butik.
Foruden lejlighederne består huset af fællesfaciliteter som køkken, grovkøkken, vaskerum, spisestue, dagligstue samt dejlige terrasser.

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Faktaoplysninger om lejekontrakt og boligen

Lejekontrakt
Du får tilsendt en lejekontrakt til underskrivelse, når du har sagt ja til lejligheden. Så du kan betale indskud. 
Du kan aflevere den underskrevne lejekontrakt til Teknisk Servicemedarbejder ved indflytningssynet/overtagelsesdagen eller sende den til: 
Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2 sal, 2840 Holte Tlf.: 39251000 E-mail: holte@bdk.dk

Teknisk Servicemedarbejder foretager i samarbejde med dig/dine pårørende et indflytningssyn på overtagelsesdagen.
Der vil samtidig blive udleveret en mangelliste som du/i senest 14 dage efter afleverer til Boligselskabet Danmark. Herefter vil du få besked om hvilke mangler, der kan udbedres og hvornår. Du kan ikke flytte ind i boligen før den kontraktlige indflytningsdato og før du har betalt indskud og husleje.
Det fremgår desuden af lejekontrakten, at du ikke må holde husdyr.

Udflytning
Opsigelse af lejemålet må ske så hurtigt som muligt til:
Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2 sal, 2840 Holte Tlf.: 39251000
E-mail: holte@bdk.dk

Teknisk servicemedarbejder sender tid og dato, for udflytningssynet til dig eller dine pårørende.
Lejligheden skal være pæn og ren og ryddet for gardin/stænger, lamper, møbler mm., for at synet kan gennemføres.

Indflytningssamtale
Der arrangeres en indflytningssamtale med personalet på stedet. Formålet med denne er, at sikre medarbejdernes kendskab til dine behov og ønsker samt livshistorie.

Husleje og økonomi
Den månedlige husleje består af selve huslejen, elregning betales af dig jf. elmåler i din bolig.
Bestemmelser omkring husleje er styret af Boligkontoret Danmark.

Boligstøtte og indskudslån
Du kan søge om boligydelse/støtte som ved andre alment støttede boliger samt indskud ved indflytningen. Du kan søge om boligstøtte og varmehjælp digitalt direkte via Nem ID på www.borger.dk. Har du ikke en computer, kan du søge hjælp i Borgerservice tlf. 46 46 46 46.

 Indretning, tøj/vask og rygning

Lejlighederne er tomme. Du skal selv medbringe møbler. Er du bevilget hjælpemidler skal du også medbringe dem. Ved møblering bør du tage hensyn til personalets arbejdssituation. Du må være indstillet på, at et hjælpemiddel kan medføre, at der skal flyttes om på indboet. Vi anbefaler, at du ikke lægger tæpper i lejligheden, af hensyn til din fald risiko og personalets arbejdsmiljø.
Gardiner og belysning skal du selv medbringe. Det er vigtigt for dig selv, men også for personalet, at der er godt med lys i lejligheden.

Tøj/vask
Du skal selv medbringe det tøj du har behov for samt sengetøj, dyne, hovedpuder og håndklæder.
Toiletartikler, så som tandpasta, shampoo, cremer m.m. er du selv ansvarlig for at købe. Tøjet vaskes i huset, med hjælp fra personalet. Vi kan ikke påtage os ansvaret for evt. fejlvask.

Rygning
Vi beder dig om, at udvise forsigtighed og hensyn ved rygning. Rygning i sengen er ikke tilladt.
Du må kun ryge i din egen lejlighed og udenfor på terrasserne. Personalet har ret til røgfrit arbejdsmiljø, når de hjælper dig i lejligheden. Dvs. at du ikke må ryge, mens personalet arbejder i din lejlighed.

 

Forsikring, licens, dine penge og pension

Forsikring
Du skal selv sørge for at forsikre sig efter behov.

Licens
Licens betales af dig selv, hvis du har TV eller radio i lejligheden. Er du gift og din ægtefælle betaler licens er du dækket ind under denne licens. Betaling til antenneforening sker over huslejen.

Penge
Dine egne midler, kan personalet ikke påtage sig at administrere. Vi anbefaler at du i samråd med dine pårørende, sørger for at have et mindre beløb til rådighed.

Pension
Du vil modtage din pension som hidtil.

Søg varmetillæg

Kost og personlig hjælp

Måltider
Alle måltider tilberedes i husets fælleskøkken. Den daglige tilberedning står husets medarbejdere for i samarbejde med de beboere, der har lyst til at deltage. I beslutter i fællesskab menuerne.

Betaling til kostkassen
Du indbetaler et fast beløb den første dag i hver måned til en konto i Nordea. Det er vigtigt, at det på indbetalingen noteres, hvem der indbetaler.
Dette gøres ved at skrive dit lejligheds- nummer og navn på indbetalingen. Kontoen tilhører huset, og dermed jer der bor i huset.
Der er udarbejdet et kostkasseregulativ. Det udleveres i trykt form ved indflytning. Økonomiafdelingen fører tilsyn med kostkasserne.

Personlig og praktisk hjælp
Personlig og praktisk hjælp ydes af husets medarbejdere. Din lejlighed bliver gjort rent hver 14. dag.
Som beboer på Bøgebakken har du samme ret som andre borgere til at få
personlig hjælp.
Det kan f.eks. være et personligt tillæg til tandpleje, hjælpemidler, kørsels muligheder mm.

Nødkald
Du kan visiteres til nødkald ved behov.

 

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Helbredstillæg fodpleje

Hjælp og pleje

Hvad findes eller på Bøgebakken

Kiosk
Kiosken er i Centerbygningen. Den drives af Bøgebakkens Venner. Åbningstiderne ses ved kiosken der har et mindre udvalg af varer.

Fodpleje
Der kommer en fodterapeut på Bøgebakken, men du er også velkommen til at bruge din tidligere fodterapeut. Der kommer fodterapeut på Bøgebakken, men du er  velkommen til at bruge din tidligere fodterapeut, når du er flyttet ind.

Frisør
Der kommer en frisør på Bøgebakken. Åbningstider ses ved frisørsalonen, som er i centerbygningen.

Tandlæge
Du bestemmer selv, hvem du ønsker som tandlæge. Du kan beholde den sædvanlige tandlæge eller vælge en anden tættere på Bøgebakken. Beboere fra andre kommuner må påregne tandlægeskift. Du betaler selv for transport frem og tilbage.

Omsorgstandpleje
Du har mulighed for at blive visiteret til besøg og behandling af omsorgstandplejen, hvis du pga. dit helbred ikke kan gå hos en almindelig tandlæge eller du er stole- eller sengeliggende. Du kan søge om omsorgstandpleje via ansøgningsskemaet der findes på www.lejre.dk eller du kan rekvirerer skemaet ved at kontakte Visiation & Bestiller på tlf.: 4646 4646.

Gudstjeneste
Lejre Kommunes præster afholder gudstjeneste ca. 6 gange årligt. Gudstjenesten afholdes i Centerbygningen eller i en af de lokale kirker. Præsterne kommer på besøg i de enkelte huse med mulighed for en privat samtale.

Offentlig transport-bus
Der er mulighed for at benytte Telebussen til og fra Bøgebakken.  Tlf.: 70 20 78 29 mellem kl. 8 - 22.00. Der er ca. en km. til Lejre Station.

Læge
Du kan beholde din sædvanlige læge. Beboere fra andre kommuner må påregne lægeskift. Vi tilstræber at holde et møde med din læge indenfor den 1. måned mhp. det fremtidige samarbejde.

Dagcenter

Træningscenter Bøgebakken

Støttegrupper, pårørende og gæster


På Bøgebakken er der flere frivillige støttegrupper, der medvirker til at give beboerne oplevelser.
Se alle grupperne i månedsbladet IMPULS som også findes på www.lejre.dk

Bøgebakkens venner
Bøgebakken venner er en støttegruppe af pårørende og frivillige. Formålet med gruppens arbejde er at give beboerne oplevelser, der ikke altid er mulighed for indenfor de givne økonomiske rammer. Der arrangeres større underholdnings- arrangementer samt kulturelle oplevelser. Støtteforeningen modtager gerne sponsorater og alle interesserede kan melde sig ind i foreningen.

Beboer- og Pårørende Rådet
Der er etableret et Beboer- og Pårørende Råd for Bøgebakken. Se Beboer og Pårørende Rådet

Pårørende og gæster
Dine pårørende er altid velkomne, ja uundværlige for at bo enheden kan fungere som et trygt og hjemligt miljø.
Dine pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem dit tidligere- og det nuværende liv. Vi håber, at dine pårørende vil betragte bo enheden som dit hjem, og aktivt tage del din og bo enhedens
hverdag. Vi forventer, at dine pårørende rydder op, og vasker op efter sig.

Prisliste for mad til pårørende
Dine pårørende kan spise med fra tid til anden. Du skal blot give besked i god tid.
Betaling sker til husets kostkassen (kontakt gruppeleder).
Dine pårørende kan spise med til morgenmad, frokost og aftensmad/varm mad.
Mht. prisen henvises til kostkasseregulativet.

Beboer- og Pårørende Rådet v. Bøgebakken

Bøgebakken har et Beboer- og Pårørende Råd. Vi arbejder tæt sammen, ligesom vi udvikler os sammen.

Formand: Erling Kristensen Telefon: 46 49 66 36
Næstformand:  Heidi Hansen Telefon: 40 58 43 72

Beboer- og Pårørende Rådet diskuterer mange forskellige ting der har indflydelse på borgernes hverdag, herunder personlig pleje og praktisk hjælp, hverdagsaktiviteter, fester, udflugter, ture, mad og rygepolitik. Der diskuteres også emner af generel karakter. Tilsynsrapporter gennemgås og diskuteres, og der udarbejdes kommentarer til videre bearbejdelse. Politiske beslutninger, der har specielt indflydelse på borgernes dagligdag, sendes til høring i Beboer- og Pårørende.

Vedtægter for Beboer og Pårørende Rådet 2019 

 

Referater Beboer- og Pårørende Rådet  
Referat 1.Kvartalsmøde 2019
Referat valgmøde d.25.februar 2019
Referat Bruger- og Pårørende rådet september 2018
Bruger- og Pårørende dialogmøde med USSÆ d.30.04 2018
Referat Bruger- og Pårørende Rådet marts 2018
Bruger- og Pårørende dialogmøde marts  2017      
Fælles Bruger og Pårørendemøde juni 2017
Referat Bruger- og Pårørende Rådet december  2017
   

IMPULS. Vores magasin

Her kan du læse månedsmagasinet Impuls med information om alt hvad det sker på Bøgebakken

Impuls er et magasin, der udkommer én gang om måneden. Magasinet giver orientering om begivenheder, og det der rører sig på Bøgebakken.  

Nedenfor kan du se de seneste udgivelser af Impuls. 

Impuls 2019

Impuls 2018

Impuls 2017 

 

Impuls 2016  

 

 Impuls 2015  

 

 Impuls 2014 

 

 Impuls 2013  

 

 Impuls 2012