Plejecentret Bøgebakken

Velkommen til Plejecentret Bøgebakken – et dejligt hjem for 72 borgere

Du finder Bøgebakken i det smukke Lejre tæt på Lejre Station, Lejre Museum, Sagnlandet Lejre, Hertadalen, Nationalpark Skjoldungernes Land og meget mere.
Velkommen til Lejre.
Bøgebakken består af 1A1, 1A2, 1B3, 1B4 samt Bøgebakken 2, 3 og 4 i alt 72 boliger fordelt på 7 huse, hvoraf to af husene er til svært syge borgere med demens.
7 boliger fordelt i 1A1, 1A2 og 1B4 bruges til midlertidige ophold.

Sammen skaber vi rammerne for en nærværende og indholdsrig hverdag - en hverdag der giver mening for den enkelte. Her har du mulighed for at få den rette pleje, træning og omsorg i det omfang du har behov for, inden for de rammer vi har til rådighed.

De frivillige på Bøgebakken gør en forskel. De går ture og cykler med beboerne, er besøgsvenner, holder fester, arrangerer bankospil, udgiver månedsbladet Impuls og meget mere. Så kom og vær med, og har du lyst kan du melde dig som cykelpilot her.

Læs Impuls, som er vores husavis, der laves af frivillige med information til beboerne og pårørende om kommende aktiviteter og arrangementer, små historier, fortællinger fra tidligere arrangementer samt praktiske oplysninger.

Beboer og Pårørende Rådet. Læs det sidste referat.

Der er meget mere på Bøgebakken
Genoptræningscentret Bøgebakken er specialiseret indenfor kræftforløb, nye knæ og hofter, knoglebrud, håndkirurgi og skulderproblemer.
Træning i varmvandsbassin, som visiteres til borgere med fx stærke smerter.

Lejregruppen, den udekørende hjemmepleje.

Hjemmesygeplejen Bøgebakken
, den udekørende sygepleje.
Sygeplejeklinik distrikt Bøgebakken for borgere der er bevilget sygepleje. Her skal du selv være i stand til at møde op på sygeplejeklinikken.
Daghjemmet Bøgebakken, som er et særligt tilbud rettet mod hjemmeboende borgere med demens.

Derudover holder Center for Velfærd & Omsorgs administration til på Bøgebakken hvor ledere, konsulenter, demens-, forflytning- og uddannelseskoordinator, kostvejledere og administrativt personale har deres kontorer.

Støttegrupper, pårørende og gæster


På Bøgebakken er der flere frivillige støttegrupper, der medvirker til at give beboerne oplevelser.
Se alle grupperne i månedsbladet IMPULS som også findes på www.lejre.dk

Bøgebakkens venner
Bøgebakken venner er en støttegruppe af pårørende og frivillige. Formålet med gruppens arbejde er at give beboerne oplevelser, der ikke altid er mulighed for indenfor de givne økonomiske rammer. Der arrangeres større underholdnings- arrangementer samt kulturelle oplevelser. Støtteforeningen modtager gerne sponsorater og alle interesserede kan melde sig ind i foreningen.

Beboer- og Pårørende Rådet
Der er etableret et Beboer- og Pårørende Råd for Bøgebakken. Se Beboer og Pårørende Rådet

Pårørende og gæster
Dine pårørende er altid velkomne, ja uundværlige for at bo enheden kan fungere som et trygt og hjemligt miljø.
Dine pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem dit tidligere- og det nuværende liv. Vi håber, at dine pårørende vil betragte bo enheden som dit hjem, og aktivt tage del din og bo enhedens
hverdag. Vi forventer, at dine pårørende rydder op, og vasker op efter sig.

Prisliste for mad til pårørende
Dine pårørende kan spise med fra tid til anden. Du skal blot give besked i god tid.
Betaling sker til husets kostkassen (kontakt gruppeleder).
Dine pårørende kan spise med til morgenmad, frokost og aftensmad/varm mad.
Mht. prisen henvises til kostkasseregulativet.

Vedtægter og referater for Beboer- og Pårørende Rådet

Bøgebakken har et Beboer- og Pårørende Råd. Vi arbejder tæt sammen, ligesom vi udvikler os sammen.

Formand: Erling Kristensen Telefon: 46 49 66 36
Næstformand:  Heidi Hansen Telefon: 40 58 43 72

Beboer- og Pårørende Rådet diskutere forhold der har indflydelse på beboernes hverdag. Herunder personlig pleje og praktisk hjælp.
Hverdagsaktiviteter, fester, udflugter, ture, mad og rygepolitik. Der diskuteres også emner af generel karakter.
Tilsynsrapporter gennemgås. Vi udarbejder kommentarer til videre bearbejdelse.
Politiske beslutninger, der har specielt indflydelse på beboernes dagligdag, sendes til høring i rådet. 

Vedtægter for Beboer og Pårørende Rådet 2019 

 

Referater Beboer- og Pårørende Rådet  
Referat 1.Kvartalsmøde 2020
Referat 3.kvartalsmøde 2019
Referat 2.Kvartalsmøde 2019
Referat 1.Kvartalsmøde 2019
Referat valgmøde d.25.februar 2019
Referat Bruger- og Pårørende rådet september 2018
Bruger- og Pårørende dialogmøde med USSÆ d.30.04 2018
Referat Bruger- og Pårørende Rådet marts 2018
   

IMPULS. Vores magasin

Her kan du læse månedsmagasinet Impuls med information om alt hvad det sker på Bøgebakken

Impuls er et magasin, der udkommer én gang om måneden. Magasinet giver orientering om begivenheder, og det der rører sig på Bøgebakken.  

Nedenfor kan du se de seneste udgivelser af Impuls. 

Impuls 2020

Impuls 2019

Impuls 2018

Impuls 2017 

 

Impuls 2016  

 

 Impuls 2015  

 

 Impuls 2014 

 

 Impuls 2013  

 

 Impuls 2012