Kontakt og Info

Her er en oversigt med kontakt / tlf. numre til gruppeledere på ældre- og plejecentrene, ældreråd samt foldere og pjecer til ud print.

Kontaktoplysninger

Teamledere - Hvalsø Ældrecenter

Tanja Holscher
Tlf: 29 20 01 41
E-mail: taho@lejre.dk

Britt N. Pedersen
Tlf: 30 78 81 44 
E-mail: brpe@lejre.dk

Teamledere - Bøgebakken


Tlf: 29 20 01 37
E-mail:

Dorte Trasbo Madsen
Tlf: 40 70 85 57
E-mail: doma@lejre.dk

 

Teamledere - Ammershøjparken

Britta Larsen
Tlf: 60 10 04 35 
E-mail: brla@lejre.dk

Inge Mortensen
Tlf: 60 10 04 36
E-mail: inmo@lejre.dk

Ældrerådet

Alle kommuner skal oprette et Ældreråd. Rådet skal høres i sager, der vedrører ældre.

Ældrerådet har en rådgivende funktion i forbindelse med udformningen og tilrettelæggelsen af kommunens politik på ældreområdet. Læse mere her

Ældrerådet har til formål at rådgive kommunalbestyrelsen i ældre politiske spørgsmål. Ældrerådsmedlemmer fungere desuden som kontaktpersoner mellem dig og kommunalbestyrelsen. 

Foldere og Pjecer

Bøgebakken Plejecenter

 

 


Hvalsø Ældrecenter

 


Ammershøjparken